Quỹ Phượng Hoàng (Phoenix Foundation) tài trợ tổng kinh phí 191.000.000VND xây dựng cây cầu này

Về Quỹ Phượng Hoàng (Phoenix Foundation) 
Phoenix Foundation do Ông/Bà Nguyễn Bảo Hoàng và Nguyễn Thanh Phượng thành lập vào năm 2011 với mục đích xóa cầu khỉ vùng nông thôn, cải thiện hệ thống đường sá tại những địa phương còn khó khăn, chương trình xây dựng nhà tình thương và các hoạt động xã hội, hỗ trợ giáo dục khác tại Việt Nam. Quỹ Phượng Hoàng – Phoenix Foundation được lập ra với nhiệm vụ:
– Xóa cầu khỉ và cải thiện hệ thống đường sá tại vùng nông thôn.
– Nhà tình thương cho những gia đình khó khăn tại nông thôn.
– Xây dựng và hỗ trợ trường học đã bị xuống cấp.
– Các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng, và hỗ trợ giáo dục khác nhằm giúp cho việc dạy và học được phát triển hơn.

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Cầu số 3 Gia Lai - làng Kon Trang, xã Đak Rong, huyện Kbang

Cầu số 3 Gia Lai – làng Kon Trang, xã Đak Rong, huyện Kbang – tỉnh Gia Lai.
HIỆN TRẠNG
Phục vụ 98 hộ dân với hơn 100 trẻ ở độ tuổi đi học.
Đợt trước có cầu rồi nhưng do bão và phương án cũ làm chưa chắc chắn nên bị bay mất cầu, còn các mấu sẽ tận dụng lại, làm chắc chắn hơn.
Bà con cùng trẻ con đi trên cây tre này, rất nguy hiểm, mùa lũ thì không dám đi.
NHU CẦU
Kiến trúc: dài 25m ( chưa tính đường dẫn lên, mình xây cả đường dẫn lên luôn). Rộng 1,5m Cầu dành cho xe máy, xe đạp, đi bộ.

Đây là cách chúng tôi xây!

Cầu số 3 Gia Lai – làng Kon Trang, xã Đak Rong, huyện Kbang

Số tiền: 191,000,000 VNĐ

Số Hộ Gia Đình Được Hưởng Lợi : 98 Hộ Gia Đình