Cây cầu được gây quỹ 60.000.000VND trên website https://cauhanhphuc.sucmanh2000.com/ của Sức mạnh 2000

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Cầu số 6 Tuyên Quang - qua suối Phai Tạng,

HIỆN TRẠNG
Số hộ gia đình: 15 hộ, 76 nhân khẩu
Cầu kết nối giao thông trong thôn với bên ngoài, là đường đi học của các em nhỏ,nếu xây sẽ hỗ trợ rất nhiều , đặc biệt trong mua mưa lũ
NHU CẦU
Làm cầu: Rộng 3m; Dài:10,5m, có lan can 2 bên
Mố cầu cao 3,1m
Tổng kinh phí 140tr: cần hỗ trợ 60tr, xã đối ứng 80tr

Đây là cách chúng tôi xây!

Cầu số 6 Tuyên Quang – qua suối Phai Tạng

Số tiền: 140,000,000 VNĐ (Sức mạnh 2000 tài trợ 60,000,000 VNĐ số còn lại địa phương đối ứng)

Tải trọng: 3 tấn, ô tô con qua được

Dài:10,5m, Rộng 3m; có lan can 2 bên
Mố cầu cao 3,1m

Số Hộ Gia Đình Được Hưởng Lợi : Số hộ gia đình: 15 hộ, 76 nhân khẩu