Cây cầu được gây quỹ 180.000.000VND trên website https://cauhanhphuc.sucmanh2000.com/ của Sức mạnh 2000

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Cầu dân sinh qua suối Phiaa Rôm , thôn Vằng Áng, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.

Cầu dân sinh qua suối Phiaa Rôm , thôn Vằng Áng, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.

– có được cây cầu đi lại là mong ước của người dân trong thôn bấy lâu nay
– Phục vụ 6 hộ gia đình (27 nhân khẩu) sinh hoạt, 65 hộ có đất canh tác
– Giúp nhân dân trong thôn đi lại, giúp vận chuyển hàng hóa, nông sản, giúp phát triển kinh tế – xã hội cho bà con trong thôn.
– Giúp trẻ em đi học dễ dàng hơn đặc biệt trong mùa mưa lũ

Cần 01 cây cầu: rộng 3,2m, cao 3,7m, dài 20,5m (có đường dẫn mỗi bên 15m =30m), có lan can 2 bên thành cầu.
Dự toán: 380tr (xin tài trợ 180tr, xã đối ứng 200tr)

Đây là cách chúng tôi xây!

Cầu dân sinh qua suối Phiaa Rôm , thôn Vằng Áng, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.

Số tiền Sức mạnh 2000 tài trợ: 180,000,000 VNĐ

Tổng số tiền: 380,000,000 VNĐ, Xã đối ứng 200,000,000 VNĐ

Dài 20,5m, rộng 3,2m – Đường dẫn lên 2 bên + 30m

Số Hộ Gia Đình Được Hưởng Lợi : Phục vụ 6 hộ gia đình (27 nhân khẩu) sinh hoạt, 65 hộ có đất canh tác