Tổng kinh phí xây dựng là: 210.000.000 VND, trong đó:

  • Sky MTP – Cộng Đồng người hâm mộ Nghệ Sĩ ” Sơn Tùng – MTP” tài trợ 100.000.000 VND
  • Tiền dư từ Nuôi Em (anh chị nuôi vote đồng ý) sử dụng: 110.000.000 VND

 

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường mần non bản Pá Hợp - Mầm non Nậm Giôn

Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020