Thông tin nhà tài trợ:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh Hoàn Thiện

NHP số 31 - Đinh Thị Kheo - làng Hà Đừng 1 - xã Đak Rong - huyện Kbang

HIỆN TRẠNG
Đinh Thị Kheo lớp 3 – Đinh Thị Khai lớp 1,hiện tại đang được nhà nước nuôi nội trú, cuối tuần về nhà
Cách trung tâm xã 10km
Nhà có 3 mẹ con, bố mất, mẹ sinh năm 1969, không minh mẫn, bị bệnh, không nhớ đường về nhà, mất sức lao động, không biết nói tiếng Kinh,
Đang ở nhà rấy, nhà tạm bợ, chưa có đất và nhà kiên cố trong làng.
Địa phương: sẽ hỗ trợ đất làm nhà, và ngày công lao động đơn giản từ người dân địa phương
NHU CẦU
Xây nhà mới cho 3 mẹ con

Đây là cách chúng tôi xây!