Thông tin nhà tài trợ:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

ĐIỂM TRƯỜNG MN KANG KỶ - THÔN KANG KỶ - MN SUỐI GIÀNG- XÃ SUỐI GIÀNG - HUYỆN VĂN CHẤN

Suối Giàng  là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Có 5/8 thôn bản có 8 lớp Mẫu giáo, 2 nhóm trẻ. 
        Đời sống kinh tế xã hội của gia đình học sinh cũng gặp nhiều khó khăn. 
1. Về quy mô trường lớp.
Tổng số lớp: 10 với 328 học sinh; DTTS: 324;  Nữ: 156 ; Nữ DT: 154
2. Về cơ sở vật chất hiện có
Tổng số: 10 phòng học
Trong đó Phòng :   – KC: 06
– BKK : 04
Kế hoạch: trong năm học 2021 – 2022 mở rộng quy mô lớp học (tăng 01 lớp so với năm học 2020 – 2021 tại điểm trường Kang Kỷ)
1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường 6 km Vị trí định xây dựng ngay điểm trường hiện tại.
2. Dân tộc của điểm trường Kang Kỷ là: H’Mông.
3. Có 121 hộ dân với 676 nhân khẩu.
3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 
3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương 19,7% hộ nghèo.
3.3 Người dân chịu khó làm ăn, con cháu hiếu học.
4. Có 58 học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 5 đang học tại điểm trường
4.1 Số học sinh của từng lớp cần xây dựng, sửa chữa: 25 học sinh
5. Điểm trường có từ năm: Trên 10 năm.
6. Tình trạng cơ sở vật chất: Kế hoạch năm tới thực hiện học nhờ Hội trường thôn,  Nhà lớp học nhờ  được làm bằng loại nhà gỗ cột kê nhưng nay đã xuống cấp.
7. Đề xuất xây dựng thêm 01 lớp học tại điểm này do thiếu số phòng học so với quy mô (02 phòng học/03 lớp), số học sinh tăng 25 HS nên cần phải xây dựng kiên cố và 02 nhà vệ sinh.
8. Hình ảnh mới nhất: 
9. Số điện thoại của hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thương – 0915.750.076, Phòng GD&ĐT: Bùi Thị Oanh – 0912.666.520
10. Điểm trường không có học sinh bị khuyết tật và bệnh hiểm nghèo.
Đề xuất: Xây 01 phòng học.

Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020