Thông tin nhà tài trợ:
Công ty TNHH MTV mgm technology partners Việt Nam (mgm Việt Nam) thuộc Công ty TNHH mgm technology partners Đức – một trong những công ty phát triển phần mềm hàng đầu trên thị trường Châu Âu. Bên cạnh những thành tựu trong công việc, mgm Việt Nam còn là một doanh nghiệp có sự quan tâm lớn, sẻ chia với cộng đồng. Ngoài các dự án trồng cây gây rừng, hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật; đầu năm 2021, công ty tiếp tục tài trợ kinh phí xây dựng các công trình bị tàn phá nặng nề sau đợt bão lũ 2020. mgm Việt Nam hi vọng trong tương lai sẽ tiếp tục được góp một phần nhỏ công sức để giúp đỡ cộng đồng.
Công ty TNHH MTV mgm technology partners Việt Nam tài trợ 300,000,000VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường MN thôn 3 (Ông Dũng)- MN Trà Leng - xã Trà Leng - huyện Nam Trà My

HIỆN TRẠNG
Dân tộc Mơ nông
30 học sinh – được hưởng chế độ 105/2020/NĐ-CP
Khoảng cách đến trung tâm xã/huyện: 36 km
Phương tiện vận chuyển vật liệu: xe cơ giới
Chưa có điện lưới quốc gia.
Xã đặc biệt khó khăn, thụ hưởng chương trình 135;30a
NHU CẦU
1 phòng học, 1 công vụ, 1 vệ sinh – tương đương 300tr

 

Đây là cách chúng tôi xây!

Điểm trường MN thôn 3 (Ông Dũng)- MN Trà Leng – xã Trà Leng – huyện Nam Trà My

Tổng số tiền: 300.000.000VNĐ

Khoảng cách tới xã: 36KM

Số học sinh dự kiến: 30HS

Điện lưới: Chưa có

Nước sinh hoạt: Chưa rõ