Thông tin nhà tài trợ:
Dự án này được tài trợ bởi Bà Nguyễn Thị Hà Anh đến từ Thanh Xuân – Hà Nội

Với tổng kinh phí tài trợ là: 227.600.000 VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

MN Thôn Tà Chơ - mầm non Bình Minh - xã Làng Nhì - Huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

MN Thôn Tà Chơ – mầm non Bình Minh – xã Làng Nhì – Huyện Trạm Tấu – tỉnh Yên Bái

  • Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường Tà Chơ là :40km
  • Phương tiện nào có thể vận chuyển vật liệu:ô tô và xe máy
  • Có 16 học sinh bao gồm 1 lớp ghép 3+4+5 tuổi
  • Số lượng học sinh của điểm trường : 20-25 hs.
  • Điểm trường gồm 2 phòng học tạm, xung quanh thưng gỗ, mái tôn,
  • Chưa có điện lưới, nước sinh hoạt lấy từ nước lần trên đồi xuống
  • Có 01 Thầy cô có cắm bản.

Nhu cầu:  Xây 1 phòng học, 1 công vụ, 1wc

Đây là cách chúng tôi xây!

Điểm trường MN Tà Chơ- MN Bình Minh – xã Làng Nhì – huyện Trạm Tấu

Tổng số tiền: 227.600.000VNĐ

Khoảng cách tới xã: 40KM

Số học sinh dự kiến: 20 – 25HS

Điện lưới: Chưa có

Nước sinh hoạt: Đã có