Thông tin nhà tài trợ:
Công trình này được tài trợ bởi VinID

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường Khiêng Hang - Trường Tiều học Mường Khiêng 1 - Xã Mường Khiêng - Huyện Thuận Châu

Trường tiểu học Cụm Khiêng Hang xã Mường Khiên – huyện Thuận Châu

  • Cách Trung tâm 5km
  • Dân tộc Thái; LaHa; Kháng; Khơ Mũ; H Mông
  • Có 249 học sinh gồm 9 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Số học sinh của từng lớp cần xây dựng: 35
  • Nhà lớp học được làm bằng loại nhà gỗ cột kê nhưng nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020