Tổng kinh phí 333.000.000VND trong đó:

  • Anh Hoàng Tùng Anh đã tài trợ 317.500.000 VNĐ / 333.000.000 VNĐ.
  • Xi măng Long Lee đã tài trợ 15.501.300 VNĐ / 333.000.000VNĐ.
Upload Image...

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường MN Háng Đề Chu - Xã Hồ Bốn - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Trường Mần Non Háng Đề Chu, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái cách Quốc lộ 23 7km, cách trung tâm xã Hồ Bốn 7km. Trường có 2 lớp, với tổng số học sinh 55 em và 4 giáo viên giảng dạy, các thầy cô đi lại, không cắm bản.

Hiện trạng: Điểm trường có 2 lớp, xung quanh thưng gỗ, mái tôn bị thủng lỗ chỗ, mùa hè mái tôn rất nóng, nền đất đã xây dựng nhiều năm.

Anh Hoàng Tùng Anh
315.500.000 VNĐ
Xi măng long lee
15.501.300 VNĐ

Đây là cách chúng tôi xây!

Điểm trường MN Háng Đề Chu- xã Hồ Bốn – huyện Mù Cang Chải

Số tiền: 333 Triệu đồng

Số Học Sinh Dự Kiến : 30-35 học sinh

Khoảng cách tới xã: 6km

Thầy cô cắm bản: Thầy cô không cắm bản