Thông tin nhà tài trợ:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

IỂM TRƯỜNG MN BẢN LỊCH - BẢN LỊCH- MN XÁ NHÈ - XÃ XÁ NHÈ - HUYỆN TỦA CHÙA - TỈNH ĐIỆN BIÊN

BẢN LỊCH- XÃ XÁ NHÈ – HUYỆN TỦA CHÙA
Xã  Xá Nhè có 03 trường học đóng trên địa bàn, trong đó có 01 trường mầm non Xá Nhè và 01 Trường Tiểu học Xá Nhè, 01 trường THPT & THCS Quyết Tiến. Riêng Trường Mầm Non có 01 điểm trường Bản Lịch, vẫn thiếu phòng học hiện tại đang phải  học tại các lớp nhà tạm và nhà 3 cứng. Sắp tới đơn vị Trường mầm non Xá Nhè xin xây dựng thêm 03 lớp học tại điểm trường, Bản Lịch cho đến thời điểm hiện tại chưa có nhà tài trợ nào khảo sát để hỗ trợ xây dựng.
1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường bản  Lịch là 9 Km
Vị trí dự kiến xây dựng trên 01điểm trường hiện tại.
2. Dân tộc của điểm bản  Lịch là người dân tộc HMông, dao, kháng, Thái
3. Điểm bản lịch có 185  hộ dân và 753 nhân khẩu
3.1. Trình độ dân trí còn thấp.
3.2. Nghề nghiệp chủ yếu của người dân làm nương rẫy,  79%  dân số là hộ nghèo.
3.3. Người dân chịu khó làm ăn, các cháu hiếu học.
4.  Điểm trường Bản Lịch có 88 trẻ bao gồm nhóm trẻ Mẫu giáo bé 18 học sinh, mẫu giáo nhỡ 27 học sinh, mẫu giáo lớn 24 học sinh
5.  Điểm trường  có : Trên 12 năm.
6. Tình trạng cơ sở vật chất: điểm trường Bản Lịch hiện tại nhà trường đang tiến hành làm thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất.
7. Hiện tại điểm trường có 02 nhóm, lớp đang phải ở lớp nhà tạm, nhà công vụ, và nhà 3 cứng tại điểm bản.
8.  Các điểm  trường này đã có hợp đồng điện nhưng nước sinh hoạt còn thiếu.
9.  Điểm trường Bản Lịch, Phải xây dựng  các điểm này vì thiếu lớp học do số học sinh đông nên cần phải xây dựng kiên cố.
10. Hình ảnh mới nhất: Tối thiểu 10 ảnh
10) Ảnh học sinh chụp cùng biển trường
12. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0969 579 191. giáo viên chủ nhiệm:0356350912. trưởng bản:  0987550772 Phòng GD&ĐT: 0946 046310
Phòng giáo dục đã tham mưu cho UBND huyện, UBND tỉnh hỗ trợ được diện tích đất và cấp giấy quyền sử dụng đất cho điểm trường Bản Lịch
Đề xuất: Xây 01 phòng học của 01 Điểm trường Bản Lịch.

Đây là cách chúng tôi xây!

IỂM TRƯỜNG MN BẢN LỊCH – BẢN LỊCH- MN XÁ NHÈ – XÃ XÁ NHÈ – HUYỆN TỦA CHÙA – TỈNH ĐIỆN BIÊN