Kinh phí xây dựng khu nội trú được trích từ khoản Tiền dư từ Nuôi Em (anh chị nuôi vote đồng ý) sử dụng: 350.000.000 VND

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Nhà nội trú -PTDTBT THCS Nậm Ban-Thôn Bản Ruộc – xã Nậm Ban – Huyện Mèo Vạc - Hà Giang

Trường học nằm ngay trung tâm xã, cách xa trung tâm huyện 37km
Xe ô tô vận chuyển được dễ dàng đến được nơi thi công
3.581 nhân khẩu
231 em thuộc diện bán trú
Đã có điện, nước sinh hoạt đầy đủ
Nhà bán trú của trường hiện đã quá tải, phải ở ghép mỗi phòng gần 40 em, có giường phải ngủ ghép 2 em.
NHU CẦU
05 phòng nội trú

Đây là cách chúng tôi xây!

Nhà nội trú -PTDTBT THCS Nậm Ban-Thôn Bản Ruộc – xã Nậm Ban – Huyện Mèo Vạc – Hà Giang

Số tiền: 350,000,000 VNĐ

Số Học Sinh Được Hưởng Lợi:  Học Sinh

Diện Tích Xây Dựng :  5 Phòng Nội Trú