Thông tin nhà tài trợ:

Dự án này được tài trợ bởi Chị Thanh Vân với tổng kinh phí tài trợ là: 80.000.000 VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh Hoàn Thiện

NHP số 17 - Quảng Ngãi - Hồ Văn Xiếc

Em Hồ Văn Xiếc

Đây là cách chúng tôi xây!