Thông tin nhà tài trợ:

Dự án này được tài trợ bởi Chị Thanh Vân với tổng kinh phí tài trợ là: 80.000.000 VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh Hoàn Thiện

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020