Thông tin nhà tài trợ:

Công trình được tài trợ bởi CLB Kế toán trưởng VT995 với tổng số tiền tài trợ là 80,000,000 VNĐ.

Giới thiệu về CLB:

Nhóm đến từ Hà Nội, có cùng quan điểm hướng thiện, chia sẻ giúp đỡ người nghèo và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có chí hướng vươn lên trong học tập.

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh Hoàn Thiện

NHP số 30 - Quảng Ngãi - Hồ Thị Kim


Em Hồ Thị Kim

Đây là cách chúng tôi xây!