Thông tin nhà tài trợ:

Điểm trường được tài trợ bởi Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng”, với tổng số tiền là 80.000.000 VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh Hoàn Thiện

NHP số 35 - Quảng Trị - Em Hồ Văn Lưm. Lớp 3A, trường TH&THCS A Dơi

Em:  Hồ Văn Lưm
Ngày Sinh : 01/01/2011
Địa chỉ: Thôn Proi Xy , xã A Dơi , huyện Hướng Hóa , tỉnh Quảng Trị
Dân tộc: Vân Kiều
– Gia đình: Mồ Côi Bố.
– Thuộc hộ nghèo của xã A Dơi
-Hoàn cảnh: Đang ở cùng với mẹ, nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào công việc nương rẫy của mẹ nên thiếu ổn định và thu nhập rất thấp.
-Ai là người chăm sóc, bảo hộ?. Mẹ Hồ Thị Tươi
– Ước mơ của em: Sau này trở thành Bác Sĩ
– Địa điểm xây dựng : Thôn Proi Xy , xã A Dơi , huyện Hướng Hóa , tỉnh Quảng Trị
– Diện tích nhà ở 30m2


Đây là cách chúng tôi xây!

NHP số 35 – Quảng Trị – Em Hồ Văn Lưm. Lớp 3A, trường TH&THCS A Dơi