Điểm trường đã cũ trên 10 năm. Được tài trợ xây mới bởi nhà tài trợ :

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Nguyễn Ngọc Thái - Ấp Tân Trung Kinh - xã Hiếu Trung - Huyện Tiểu Cần

.

Đây là cách chúng tôi xây!

Nhà Hạnh Phúc – Nguyễn Ngọc Thái 

Số tiền: 80.000.000 Triệu Đồng

Hoàn Cảnh Gia Đình: Đặc biệt khó khăn

Diện Tích Xây Dựng : 1 Phòng Ngủ + 1 Phòng Khách

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020