Thông tin nhà tài trợ:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Tiểu học Bộc Nhiêu, Điểm trường xóm Rịn, xóm Rạo, Định Hóa, Thái Nguyên

Tiểu học Bộc Nhiêu, Điểm trường xóm Rịn, xóm Rạo, Định Hóa, Thái Nguyên


Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020