Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Tiểu học Bộc Nhiêu, Điểm trường xóm Rịn, xóm Rạo, Định Hóa, Thái Nguyên

Tiểu học Bộc Nhiêu, Điểm trường xóm Rịn, xóm Rạo, Định Hóa, Thái Nguyên

Đây là cách chúng tôi xây!

Tiểu học Bộc Nhiêu, Điểm trường xóm Rịn, xóm Rạo, Định Hóa, Thái Nguyên

Tổng số tiền: 440.000.000 VNĐ
Khoảng cách tới xã: 18 KM
Số học sinh dự kiến: 40 HS
Điện lưới: Chưa rõ
Nước sinh hoạt: Chưa rõ