Thông tin nhà tài trợ:

Điểm trường được tài trợ bởi Công Ty TNHH Uptivistic với tổng số tiền là 170.000 VND

Upload Image...

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Trường MN cụm Bôm Kham, MN Tuổi thơ Mường Bám, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu

Đây là cách chúng tôi xây!

ĐIỂM CỤM BÔM KHAM, TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ MƯỜNG BÁM , XÃ MƯỜNG BÁM, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

Trường Mầm non Tuổi Thơ Mường Bám có một số điểm trường vẫn còn nhà tạm. Trường Mầm non Tuổi Thơ Mường Bám xin xây dựng 01 phòng học ở các Điểm trường Cụm Bôm Kham 01 Phòng cho đến thời điểm hiện tại chưa có nhà tài trợ nào khảo sát để hỗ trợ xây dựng.

 1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường Bôm Kham 5km.Vị trí định xây dựng ngay điểm trường hiện tại.
 2. Dân tộc của các điểm  là: Thái; Kháng; Khơ Mú; HMông.
 3. Điểm Bôm Kham Có 442 hộ dân với 1432 nhân khẩu. 

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương, 96% hộ nghèo.

3.3 Người dân chịu khó làm ăn, con cháu hiếu học.

 1. Có 145 học sinh gồm các từ 3 tuổi đến 5 tuổi.
 2. Các điểm trường có từ năm: Trên 2 năm.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: có 26 phòng học đã được xây, 02 phòng học nhờ nhà văn hoá bản được làm bằng loại nhà gỗ cột.
 4. Phải xây dựng các phòng học ở các điểm này vì hiện tại đang học nhờ nhà văn hoá của bản nên cần phải xây dựng kiên cố để phục vụ cho học sinh trong tương lai.
 5. Hình ảnh mới nhất: 02 ảnh
 6. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0379920634
 7. Các điểm trường đã có sẵn mặt bằng để xây dựng.
 8. Điểm trường không có học sinh bị khuyết tật và học sinh dân tộc rất ít người và không có học sinh bệnh hiểm nghèo.
 9. Thầy, cô giáo có cắm bản. 

Đề xuất: Xây 01 phòng học: 01 Phòng Cụm Bôm Kham.

                                                                              

      XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            Lò Thị Lương

Trường MN cụm Bôm Kham, MN Tuổi thơ Mường Bám, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu

Số tiền: 170.000.000 VND

Khoảng cách TT xã: 5km

Số học sinh: 23 HS

Điện lưới: Đã có

Nước: Đã có