Thông tin nhà tài trợ:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

NHP - Phan Trung Hiếu - Thôn Trung Thành, xã Lương Sơn , Huyện Thường Xuân , Tỉnh Thanh Hóa

Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020