Thông tin nhà tài trợ:

Cảm ơn chị Linh Linh đã tài trợ cho công trình này với tổng số tiền tài trợ là 80.000.000 VND.

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

NHP - Phan Trung Hiếu - Thôn Trung Thành, xã Lương Sơn , Huyện Thường Xuân , Tỉnh Thanh Hóa

Chị Linh Linh đã tài trợ cho công trình này với tổng số tiền tài trợ là 80.000.000 VND.

Đây là cách chúng tôi xây!

NHP – Phan Trung Hiếu – Thôn Trung Thành, xã Lương Sơn , Huyện Thường Xuân , Tỉnh Thanh Hóa

Tổng chi phí xây dựng: 80.000.000 VND

Hoàn cảnh: Bố mất, mẹ lấy chồng khác, đang ở với bà ngoại già yếu

Diện tích: 2 phòng ở