Thông tin nhà tài trợ:

Điểm trường được xây dựng với tổng số tiền tài trợ là 180.000.000 VNĐ

Toàn bộ số tiền nói trên đã được các nhà hảo tâm quyên góp qua trang web https://goptruongle.sucmanh2000.com/

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập mục nhà hảo tâm ở phía bên dưới.

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

DA0250 Điểm trường MN Ún Tòng, MN Mường Chùm, xã Mường Chùm, huyện Mường La

Đây là dự án được gây quỹ lẻ, dưới đây là sao kê của dự án đó


Đây là cách chúng tôi xây!

Upload Image...

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020