Thông tin tài trợ:

Tổng kinh phí xây dựng là 340.000.000 VND, trong đó:
  • Tiền cơ sở vật chất dự án Nuôi Em “Ánh sáng Núi rừng”240.000.000 VND.
  • Điểm trường được tài trợ bởi Team đầu tư chứng khoán xây trường cùng Ashi Thành với số tiền tài trợ là 100.000.000 VND.
Upload Image...

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường TH bản Seo Phìn, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Xã Xá Nhè có 03 trường học đóng trên địa bàn, trong đó có 01 trường mầm
non Xá Nhè và 01 Trường Tiểu học Xá Nhè, 01 trường THPT & THCS Quyết Tiến. Riêng Trường Mầm Non có điểm trường Sín Sủ, điểm trường Tỉnh B, điểm trường Trung Dù vẫn thiếu phòng học hiện tại đang phải học tại các lớp nhà tạm, phòng công vụ và nhà 3 cứng. Sắp tới đơn vị Trường mầm non Xá Nhè xin xây dựng thêm 01 lớp học tại điểm trường Trung Dù, cho đến thời điểm hiện tại chưa có nhà tài trợ nào khảo sát để hỗ trợ xây dựng.

1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường sín sủ là 9 Km
Vị trí dự kiến xây dựng trên 01 điểm trường hiện tại.
2. Dân tộc của điểm Trung Dù là người dân tộc HMông.
3. Điểm Trung Dù có 118 hộ dân và 451 nhân khẩu
3.1. Trình độ dân trí còn thấp.
3.2. Nghề nghiệp chủ yếu của người dân làm nương rẫy, 71% dân số là hộ nghèo và cận nghèo.
3.3. Người dân chịu khó làm ăn, các cháu hiếu học.
4. Điểm trường Trung Dù có 78 trẻ bao gồm nhóm trẻ 18 học sinh, mẫu
giáo bé 16 học sinh, mẫu giáo nhỡ 28 học sinh, mẫu giáo lớn 16 học sinh.
5. Điểm trường có: Trên 4 năm.
6. Tình trạng cơ sở vật chất: Điểm trường Trung Dù chưa có giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
7. Hiện tại điểm trường có 02 nhóm, lớp đang phải ở lớp nhà tạm, nhà 3
cứng tại điểm bản.
8. Điểm  trường này đã có hợp đồng điện nhưng nước sinh hoạt còn thiếu.
9.  Điểm trường Trung Dù, phải xây dựng điểm này vì thiếu lớp học do số
học sinh đông nên cần phải xây dựng kiên cố.

Đây là cách chúng tôi xây!

Upload Image...

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020