Thông tin nhà tài trợ:

Tiền cơ sở vật chất Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng” 180.000.000 VND.

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường Trường MN bản Giói, MN Luân Giói, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Đây là cách chúng tôi xây!

Upload Image...

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020