Thông tin nhà tài trợ:
Công trình được tài trợ bởi chị Phùng Ngọc Phương Dung, với tổng số tiền tài trợ là 80,000,000 VNĐ.

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

NHP - Giàng Mí Sính - Giàng Thị Dở, Thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

PHIẾU THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH 

NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

 • Họ và tên học sinh: 

1.1. Giàng Mí Sính, sinh ngày 07/09/2013

1.2. Giàng Thị Dở, sinh ngày 07/09/2013


 • Dân tộc: Mông
 • Địa chỉ lưu trú hiện nay  Thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc
 1. Học sinh: Lớp 3, trường PTDTBT TH&THCS Lũng Pù, là học sinh vượt khó vươn lên.
 2. Hoàn cảnh gia đình hiện nay

– Là học sinh mồ côi cả bố và mẹ

– Có thuộc hộ nghèo: Hộ nghèo

– Chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc địa phương hiện nay: Hưởng chế độ hộ nghèo

– Nguồn thu nhập chính trong gia đình: Làm nương

– Ai là người chăm sóc, bảo hộ: Ở với chú Giàng Mí Chứ 

– Ước mơ của học sinh: Làm công nhân

 1. Đề xuất

– Địa điểm đề xuất xây dựng: thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

 – Diện tích Nhà ở:  60m2

– Số lượng phòng ở: 02 phòng

Kinh phí dự kiến: 100.000.000 đ (Hai trăm triệu VNĐ)

Nếu được xây nhà thì ở cùng chú  Giàng Mí Chứ 

 • Đối ứng của địa phương hoặc gia đình: 20.000.000 đồng.
 • Điều kiện thi công: 

– Điều kiện về thời tiết ( lũ lụt, sạt lở): Thuận lợi

– Điều kiện về vận chuyển vật liệu thi công: Thuận lợi

– Khoảng cách từ trung tâm huyện đến nhà khoảng 15km và trung tâm xã đến nhà 3km 

– Phượng tiện vận chuyển vật liệu thi công: Xe ô tô tối đa 3,5 tấn 

 •  Hình ảnh

– Hình ảnh hiện trạng hiện nay (Hình ảnh trong, ngoài, tổng thể xung quanh): Nhà của chú Giàng Mí Chứ (2 em Giàng Mí Sính và Giàng Thị Dở không có nhà ở)

– Hình ảnh mặt bằng dự kiến thi công 

 •  Đầu mối liên hệ 
 • Đại diện gia đình học sinh: Ông Giàng Mí Chứ
 • Đại diện Tỉnh đoàn/Hội LHTN Việt Nam tỉnh, thành phố…..

                                                ……., ngày       tháng           năm 2022

    Xác nhận của chính quyền địa phương

Đại diện Gia đình

hoặc học sinh 

Đây là cách chúng tôi xây!

NHP – Giàng Mí Sính – Giàng Thị Dở, Thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Tổng số tiền: 80.000.000 VNĐ
Hoàn cảnh gia đình: Đặc biệt khó khăn, mồ côi cả bố và mẹ
Tình trạng nhà cũ: 2 em không có nhà, đang ở nhà của chú, đã xuống cấp trầm trọng.
Ước mơ của em: Làm công nhân để có tiền trang trải cuộc sống