Thông tin nhà tài trợ:

Điểm trường được xây dựng với tổng số tiền tài trợ là 320.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Ngọc Anh tài trợ 200.000.000 VNĐ / 320.000.000 VNĐ
  • Tiền cơ sở vật chất Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng” 120.000.000 VNĐ / 320.000.000 VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường Trường TH Bản Tổng Khư-TH Na Ngoi 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Đây là cách chúng tôi xây!

1. Tên trường: Trường Tiểu học Na Ngoi 1
2. Địa điểm: Bản Tổng Khư, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn
3. Tình trạng hiện nay:
– Vị trí địa lý: Trường Tiểu học Na Ngoi 1 nằm tại xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn,
Tỉnh Nghệ An. Trường nằm tại Bản Ka Dưới, xã Na Ngoi, cách trung tâm Huyện
khoảng 64km. Bản Tổng Khư cách trung tâm Xã khoảng 1km, cách trung tâm
huyện khoảng 63km.
– Dân số trong xã :
+ Dân số toàn xã: 6.265
+ Dân số trong bản Tổng Khư: 228
– Điều kiện kinh tế trên địa bàn: Trường thuộc xã nghèo giáp biên giới Việt Lào.
Người dân thu nhập chủ yếu từ nghề làm rẫy. Tổng thu nhập bình quân đầu
người:12.600.000đồng/năm/người.
– Tình hình giáo dục hiện nay trên địa bàn. Công tác giáo dục chung của xã nhà đã
được quan tâm, tỷ lệ học sinh Tiểu học trong độ tuổi đi học hơn 98%.
– Tình hình giáo dục hiện nay tại Nhà trường: GV: 02; Học sinh: 28 học sinh; Học
2 buổi/ngày.
– Học sinh nhà trường là học sinh Dân tộc gì? Dân tộc Mông: 28/28 em.
– Địa bàn đã có điện/nước hay chưa: Có điện, có nước.
4. Đề xuất:
– Địa điểm đề xuất xây dựng: Thửa đất …., bản Tổng Khư, xã Na Ngoi, huyện
Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
– Số lớp học dự kiến: 02 lớp
– Tổng diện tích đất sử dụng: 256 m 2
– Dự kiến xây dựng: 02 lớp học với diện tích là 72m 2, .
– Số học sinh dự kiến mỗi lớp: 23 Học sinh
– Số lượng phòng công vụ: 02 với diện tích 72m 2 .
– Kinh phí dự kiến: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng)
5. Đối ứng của địa phương:
6. Điều kiện thi công:

– Điều kiện về thời tiết (lũ lụt, sạt lở): mùa mưa thường: Không sạt lở
– Điều kiện về vận chuyển vật liệu thi công: Có đường nhựa đến tận bản.
– Khoảng cách từ trung tâm huyện và trung tâm xã đến trường:
+ Cách trung tâm huyện: 63km
+ Cách trung tâm xã: 1km
– Phượng tiện vận chuyển vật liệu thi công: Xe ô tô
7. Hình ảnh
– Hình ảnh hiện trạng hiện nay (Hình ảnh trong, ngoài, tổng thể xung quanh)
– Hình ảnh mặt bằng dự kiến thi công: Trường cũ

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020