Thông tin nhà tài trợ:

Điểm trường được tài trợ bởi Quỹ Thiện Nguyện Liên Quân x Cô Giáo Quỳnh, với tổng số tiền tài trợ là 450.000.000 VNĐ

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường MN thôn Nậm Siệu - xã Tân Lập - huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

PHIẾU THÔNG TIN

Điểm trường: Điểm trường mầm non thôn Nậm Siệu, xã Tân Lập

(Kèm theo Công văn số         -CV/ĐTN ngày       /02/2022 của Huyện đoàn)

————-

  1. Thông tin điểm trường

– Tên điểm trường: Điểm trường Mầm non thôn Nậm Siệu thuộc trường Mần Non Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

– Đia chỉ: Nậm Siệu – xã Tân Lập (cách UBND xã 9km).

– Hiện trạng hiện nay: Điểm trường mầm non Nậm Siệu là điểm trường nằm trong quy hoạch các điểm giáo dục cần kêu gọi đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Tân Lập, trường đã được cấp mặt bằng tuy nhiên chưa vận động được nguồn kinh phí xây dựng.

Điểm trường Mầm Non Nậm Siệu là điểm trường khó khăn có số lượng học sinh lớn, nhu cầu học tập cao tuy nhiên do điều kiện vật chất tại Điểm trường chính không đáp ứng được nhu cầu. Hiện tại điểm trường có 27 cháu học sinh mầm non học nhờ tại nhà văn hóa thôn Nậm Siệu, tuy nhiên do là nhà tạm đến thời điểm này nhà đã bị hư hỏng hoàn toàn không thể sử dụng được, đã tiến hành tháo dỡ và hiện các em học sinh đang phải học nhờ trường tiểu học.

  1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường khoảng 9 km, cơ bản đã có đủ mặt bằng.
  2. Dân tộc của điểm thôn Nâm Siệu người Dao và Mông.
  3. Thôn có 46 hộ gia đình.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm ruộng, 70% hộ nghèo, cận nghèo.

3.3 Người dân chịu khó làm ăn, con cháu hiếu học.

  1. Có trên 45 học sinh bao gồm cả mầm non và tiểu học (Mầm non 27 cháu).
  2. Điểm trường có từ năm: Trên 12 năm, tuy nhiên nay đã hư hỏng hoàn toàn.
  3. Tình trạng cơ sở vật chất: Nhà lớp học tại Hội trường thôn được làm bằng loại nhà gỗ, tre nhưng nay đã hư hỏng hoàn toàn. Điểm trường đã sập gần năm nay, bây giờ các cháu phải đi học nhờ lớp của tiểu học.
  4. Ảnh thực tế

Ảnh tiểu học các cháu đang học nhờ, do ko đủ lớp học nên gần đây các cháu phải nghỉ ở nhà.

  • Mặt bằng xây dựng (chỗ các cháu đang đứng)

III. Đề xuất xây dựng

Căn cứ thực tế trên Huyện đoàn Bắc Quang đề xuất Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam xem xét huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng lại điểm trường thôn Nậm Siệu, xã Tân Lập với quy mô:

Xây dựng nhà lớp học cấp IV gồm: 02 phòng học, 01 phòng công vụ với tổng diện tích 115 m2

Xây dựng 01 nhà vệ sinh.

* Thông tin liên hệ: Huyện đoàn Bắc Quang, địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

– Số điện thoại: 0219.821.240   – Gmail: huyendoanbq@gmail.com


Đây là cách chúng tôi xây!

Upload Image...

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020