Thông tin nhà tài trợ:

 

Upload Image...

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

Điểm trường MN Phiêng Páng, MN Sính Phình, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Đây là cách chúng tôi xây!

Trường Mầm non Sính Phình được thành lập ngày 31/10/2007 với 9 điểm
trường, điểm trường xa nhất cách Trung Tâm trường 20 km. Trường đóng trên
địa bàn thôn 4 xã Sính Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên.
Năm học 2021-2022, trường có 22 nhóm lớp với 614 cháu (trong đó 3
nhóm nhà trẻ với 108 cháu, 19 lớp mẫu giáo 508 cháu). 100% trẻ là người dân
tộc Mông, đời sống kinh tế của phụ huynh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo,
cận nghèo khá cao nên việc đóng góp kinh phí còn hạn chế. Trong đó có điểm
trường Phiêng Páng với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, lớp học.
1. Khoảng cách từ điểm trường Trung Tâm đến điểm trường Phiêng Páng
là 20km.
2. Hiện tại điểm trường Phiêng Páng có 01 lớp mẫu giáo ghép 3 độ tuổi với
42 trẻ.
3. Lớp ghép 3 độ tuổi Phiêng Páng là lớp học tạm, diện tích không đủ cho
trẻ hoạt động, lớp học nóng, vào những ngày mưa dột, không đảm bảo cho trẻ
học… Điểm trường chưa có bếp ăn, chưa đảm bảo theo quy trình, chưa có nhà
vệ sinh và điểm trường chưa có tường bao.
4. Người dân của điểm Phiêng Páng là người dân tộc Mông.
5. Trong thôn có 65 hộ dân và 497 nhân khẩu
5.1. Trình độ dân trí còn thấp.
5.2. Nghề nghiệp chủ yếu của người dân là làm nương rẫy
5.3. Người dân chăm chỉ lao động, các cháu yêu thích đến trường.
6. Điểm trường có từ trên 15 năm.
7. Điểm trường hiện chưa có điện, nước sinh hoạt là nước nguồn.
8. Một số hình ảnh mới nhất.
9. Số điện thoại của Hiệu trưởng: 0868655775, giáo viên chủ
nhiệm:0338308771, trưởng thôn: 0817162214.
Đề xuất: Xây mới lớp học, xây mới nhà bếp, xây mới nhà vệ sinh./.

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020