Thông tin nhà tài trợ:

 

Upload Image...

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Ảnh hoàn thiện

NHP số 52 - Phan Thị Thơm - Thôn Thâm Xi, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 

Đây là cách chúng tôi xây!

Các dự án khác năm 2021

Các dự án khác năm 2020