Thông tin nhà tài trợ:

Công trình được tài trợ bởi chị Võ Lê Yến Trân với tổng số tiền là 80.000.000VND

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

NHP66 - Hồ Hảo Vừa - Doa Củ, Hướng Hùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

NHP66 – Hồ Hảo Vừa – Doa Củ, Hướng Hùng, Hướng Hóa, Quảng Trị

Số tiền: 80,000,000 VNĐ

Hoàn cảnh gia đình: Mồ côi cả bố lẫn mẹ hiện đang sống cùng ông bà nội.

Diện tích: 100m2

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020