Thông tin nhà tài trợ:

Điểm trường được tài trợ bởi Công ty CP Vận tải và Thương mại CPN Việt Nam với tổng số tiền tài trợ là 205.000.000VND.

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

Điểm Trường Tiểu Học Bản Mé, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

UBND HUYỆN SÔNG MÃ

TRƯỜNG TH BẢN MÉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sông Mã, ngày 15  tháng  12   năm 2021

THÔNG TIN NHU CẦU CẦN XÓA NHÀ MƯỢN, TẠM

Một số thông tin điểm trường khó khăn khu Bản Nậm Ún, Trường Tiểu học Bản Mé xã Nà Nghịu huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, 

năm học 2021 – 2022

Trường Tiểu học  Bản Mé nằm trên địa bàn  Bản Mé Bon, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

Địa bàn trường quản lý gồm 12 bản với 6 dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Xinh Mun, Khơ Mú, Lào,  cùng sinh sống. Trường gồm 06 điểm trường: 1 điểm trung tâm và 5 điểm trường lẻ. Tổng diện tích khuôn viên toàn trường là: 22.836m2. Toàn trường có 32 lớp với 732 học sinh. Các điểm trường đều cách xa khu trung tâm đường đi lại khó khăn.

Điểm trường Bản Nậm Ún là 01 trong 5 điểm thuộc Trường Tiểu học Bản Mé huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, là bản đặc biệt khó khăn. 

. Điểm trường Nậm Ún hiện tại có 6 lớp học nhưng chỉ có 4 phòng học và đã được đưa vào sử dụng từ năm 2002, 01 phòng tận dụng từ phòng Hội đồng năm 2017. Còn 02 lớp thiếu phòng học phải học tạm trong phòng chờ của giáo viên, diện tích chật chội.

Một số đặc điểm bản Nậm Ún:

 1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường 7km. Vị trí định xây dựng đã có mặt bằng sẵn đủ để xây dựng 2 phòng học.
 2. Điểm trường gồm 1 bản học tại điểm bản Nậm Ún gồm 4 dân tộc Thái, Mông, Xinh Mun, Khơ Mú.
 3. Có 164 hộ dân với 887 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí thấp. 

3.2. Nghề nghiệp của người dân chủ yếu làm nương, 65% hộ nghèo.

3.3. Người dân chịu khó làm ăn, con cháu hiếu học.

 1. Số lớp: 6 lớp; Số học sinh: 132 học sinh, độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi.

4.1. Học sinh nghèo 107/132 = 81%,

4.2. Số học sinh của 02 lớp cần xây dựng mới: 55 học sinh.

 1. Điểm trường có từ năm:2002.
 2. Tình trạng cơ sở vật chất: Tổng số 03 phòng học xây cấp IV sử dụng từ năm 2002, 01 phòng học học tại phòng Hội đồng, còn lại 02 lớp học học tại phòng chờ của giáo viên có diện tích chật chội.
 3. Cần thiết xây dựng thêm nhà lớp học điểm trường bản Nâm Ún để học sinh có lớp học ổn định, phục vụ công tác giáo dục trong tương lai.
 4. Hình ảnh mới nhất: 04 ảnh.
 5. Số điện thoại: Họ và tên Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh; ĐT: 0824 528 179.  Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Hương; ĐT: 0355 221 955
 6. Điểm trường đã có diện tích đất để xây 02 phòng học.
 7. Điểm trường có học sinh bị khuyết tật.

Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới, tạo dựng một môi trường giảng dạy và học tập an toàn, thân thiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, xây dựng những ngôi trường hạnh phúc; Tập thể Lãnh đạo Trường Tiểu học Bản Mé xã Nà Nghịu huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La trân trọng đề xuất với các mạnh thường quân xây phòng học nhằm đầy đủ các phòng học cho cô và trò thuận lợi hơn trong công tác dạy và học.

Chúng tôi xin đề xuất xây 02 phòng học tại điểm trường khó khăn nhất của nhà trường.

       Chúng tôi rất trân trọng, biết ơn và ghi nhận “tấm lòng vàng của các mạnh thường quân” chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh và nhà trường.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

Một số hình ảnh lớp học hiện tại:

                                  

              

  

           

         

                                        

                                      

Điểm Trường Tiểu Học Bản Mé, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Số tiền: 205,000,000 VNĐ

Khoảng cách đến trung tâm xã: 5km

Số học sinh: 45 học sinh

Điện lưới: Đã có

Nước sinh hoạt: Đã có

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020