Thông tin nhà tài trợ:

Điểm trường được xây dựng với tổng số tiền là 290.000.000VND, trong đó: 

 • Nhóm sống chậm tài trợ tổng số tiền là 200.000.000VND
 • Số tiền còn lại được lấy từ tiền cơ sở vật chất Dự án NUÔI EM ” Ánh Sáng Núi Rừng”

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

Điểm Trường Mn Bản Huổi Lắp (Nhóm 2) - Mn Quảng Lâm - Xã Quảng Lâm - Mường Nhé - Điện Biên

ĐIỂM TRƯỜNG HUỔI LẮP (NHÓM 2) THUỘC TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG LÂM

Thuộc bản Huổi Lắp  – xã Quảng Lâm – huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên

 1. Điểm trường Bản Huổi Lắp (nhóm 2) bản Huổi Lắp xã Quảng Lâm
 2. 100 % dân tộc Mông, 
 3. Bản Huổi Lắp ( nhóm 2) có 9  hộ dân với 108 nhân khẩu 
 1. Trình độ dân trí không đồng đều,  hộ nghèo 100% 
 2. 100% dân bản làm nương nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn,
 3. Năm học 2022 – 2023 điểm Trường có 1 lớp = 15 học sinh. Trong đó có 5 tuổi 4 trẻ, 4 tuổi 5 trẻ, 3 tuổi 6 trẻ, 1 nhà vệ sinh tạm; 01 nhà bếp tạm
 4. Số phòng học là 1 phòng học tạm đã xuống cấp nên đầu năm học mới nhà trường đã tu sửa, làm mới, lập bạt, thưng tre, nứa không đảm bảo cho 15 em học sinh, trong đó 15 trẻ ăn bán trú tại trường.
 5. Tình trạng cơ sở lớp học: Năm học 2022 – 2023 điểm trường có 1 lớp học tạm nên không đảm bảo cho việc sinh hoạt dạy và học của giáo viên và học sinh. Năm học 2022 – 2023 kế hoạch mở lớp tại điểm bản là: 01 lớp = 15 học sinh mà hiện tại nhà trường vẫn đang sử dụng phòng học tạm chưa có phòng học kiên cố nên nhà trường xin 01 phòng học kiên cố, 01 phòng công vụ giáo viên ở, 01 nhà vệ sinh cho nhà trường tại điểm bản Huổi lắp (nhóm 2) để thực hiện nhiệm vụ cho năm học 2022 – 2023 và các năm học tiếp theo tốt hơn.
 1. Điểm bản chưa điện lưới, nước sử dụng nước khe,
 2. Tại sao phải xây dựng điểm này: Do phòng học tạm xuống cấp hằng năm đều được tu sửa, làm mới.

Đi đc ô tô

Chưa có chủ trương xây trong thời gian tới

Có cô giáo cám bản.

 1. Hình ảnh phòng lớp học, học sinh.

    * Hình ảnh học sinh trong lớp

 

 1.  Số điện thoại của hiệu trưởng: 0824697622,  Lò Thị Hạnh
 1. Mô tả phòng học hiện tại: Hiện tại nhà trường vẫn đang cho học sinh học  tại  phòng  học tạm, mùa hè rất nóng, mùa đông rất lạnh không đảm bảo cho công tác dạy và học của giáo viên tại điểm trường.
 2. Nhu cầu xây dựng: 01 phòng học, 01 phòng công vụ,  01  nhà vệ sinh, 01 bể nước.

                     

                             

XÁC NHÂN CỦA PHÒNG GD&ĐT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

    Phạm Thiết Chùy

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

       Lò Thị Hạnh

 

                                                         

Điểm Trường Mn Bản Huổi Lắp (Nhóm 2) – Mn Quảng Lâm – Xã Quảng Lâm – Mường Nhé – Điện Biên

Số tiền: 290,000,000 VNĐ

Khoảng cách đến trung tâm xã: 8km

Số học sinh: 15 học sinh

Điện lưới: Chưa có

Nước sinh hoạt: Đã có

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020