Thông tin nhà tài trợ:

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

NHP70 - Cao Trần Thu Trang - Thôn Bắc Lĩnh, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

PHIẾU THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH 

NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

 • Họ và tên học sinh: Cao Trần Thu Trang
 • Ngày sinh: 05/04/2011
 • Dân tộc: Mường
 • Địa chỉ lưu trú hiện nay: Thôn Bắc Lĩnh, xã Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh.
 1. Học sinh: Học sinh lớp 3, Trường tiểu học Hương Trạch.
 2. Hoàn cảnh gia đình hiện nay

– Là học sinh mồ côi bố

– Có hoàn cảnh khó khăn

– Chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc địa phương hiện nay: chưa có chế độ gì.

– Nguồn thu nhập chính trong gia đình: làm ruộng

– Ai là người chăm sóc, bảo hộ: Mẹ, Cao Thị Lưu 

– Ước mơ của học sinh: (Lưu ý: Ghi đúng ước mơ trung thực của học sinh)

 1. Đề xuất

– Địa điểm đề xuất xây dựng: Thôn Bắc Lĩnh, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

 – Diện tích Nhà ở: 40m2 

– Số lượng phòng ở: 2 phòng.

Kinh phí dự kiến: 150.000.000đ

Nếu được xây nhà thì ở cùng ai: ở cùng mẹ

 • Đối ứng của địa phương hoặc gia đình: Gia đình 70.000.000đ
 • Điều kiện thi công: 

– Điều kiện về thời tiết ( lũ lụt, sạt lở): Không

– Điều kiện về vận chuyển vật liệu thi công: Đảm bảo

– Khoảng cách từ trung tâm huyện và trung tâm xã đến nhà: Khoảng 3km

– Phượng tiện vận chuyển vật liệu thi công: xe tải

 •  Hình ảnh

– Hình ảnh hiện trạng hiện nay (Hình ảnh trong, ngoài, tổng thể xung quanh) 

– Hình ảnh mặt bằng dự kiến thi công

 •  Đầu mối liên hệ 
 • Đại diện gia đình học sinh: Bà Cao Thị Lưu (Mẹ đẻ) 

Sđt: 0889922804

Thôn Bắc Lĩnh, xã Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh.

 • Đại diện Tỉnh đoàn/Hội LHTN Việt Nam tỉnh, thành phố…..

                                                Hương Trạch, ngày 14 tháng 09 năm 2022

    Xác nhận của chính quyền địa phương             Đại diện Gia đình hoặc học sinh 

NHP70 – Cao Trần Thu Trang – Thôn Bắc Lĩnh, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Số tiền: 80,000,000 VNĐ

Hoàn cảnh gia đình: Mồ côi bố, hiện đang sống cùng mẹ. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập chính đến từ việc làm ruộng. Gia đình chưa được hưởng chế độ gì từ nhà nước và địa phương

Diện tích: 40m2

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020