Thông tin nhà tài trợ:

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

Điểm trường TH Bản Háng Lìa 2, trường PTDTBT tiểu học Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Điểm trường TH Bản Háng Lìa 2, trường PTDTBT tiểu học Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Số tiền: 370,000,000 VNĐ

Khoảng cách đến trung tâm xã: 25km

Số học sinh: 20 học sinh

Điện lưới: Đã có

Nước sinh hoạt: Đã có

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020