Thông tin nhà tài trợ:

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

Trường Th Bản Huổi Ít B - Th Huổi Mí - Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Trường Th Bản Huổi Ít B – Th Huổi Mí – Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Số tiền: 

Số học sinh: 10 học sinh

Điện lưới: Đã có

Nước sinh hoạt: Đã có

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020