Thông tin nhà tài trợ:

Công trình được xây dựng với tổng số tiền là 80,000,000 đồng

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

NHP101 - Kim Thị Xuân Mai - Ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Cà Mau

NHP101 – Kim Thị Xuân Mai – Ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Cà Mau

Số tiền: 80,000,000 VNĐ

Hoàn cảnh:

Diện tích: 50m2

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020