Thông tin nhà tài trợ:

Điểm trường được xây dựng với tổng số tiền là 380.000.000 VND

Upload Image...

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Upload Image...

 

Ảnh hoàn thiện

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...

Điểm trường trung tâm - Trường MN Huổi Só - Thôn 2 - Xã Huổi Só - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên

Đây là cách chúng tôi xây!

Điểm trường trung tâm – Trường MN Huổi Só – Thôn 2 – Xã Huổi Só – Huyện Tủa Chùa – Tỉnh Điện Biên

Tổng số tiền: 380.000.000 VNĐ
Khoảng cách tới xã:  Km
Số học sinh dự kiến:  HS
Giáo viên cắm bản: 

Điện lưới, nước sinh hoạt: