Thông tin nhà tài trợ:

Upload Image...

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

Điểm trường Bản Hùn, Trường TH&THCS Ba Tầng, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

 

Điểm trường Hùn, Trường TH&THCS Ba Tầng A.2-Địa chỉThôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

THÔNG TIN:
1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường: 17 Km
2. Thông tin trường (tổng số học sinh:)
Số lớp: 01 lớp: Trong đó: Lớp ghép 2+4 có 25 hs
3. Hiện trạng lớp học gỗ/tạm
Số phòng: 01 phòng 30m2, Phòng học tạm được dựng từ năm 2013, nền đất, bốn phía bằng gỗ tạp; về mùa động không đủ ấm cho học sinh.
4. Di chuyển: có 4km đường đất, ô tô tải chở vật liệu vào được đến nơi.
5. Cô giáo cắm bản: có, 01 giáo viên chủ nhiệm ở lại các ngày trong tuần; GV chuyên trách luân phiên ở lại theo phân công chuyên môn
6. Điện, nước: Đã có
7. Mặt bằng xây dựng: Xây tại điểm trường Hùn, trường TH&THCS Ba Tầng
8. Có nằm trong kế hoạch xây dựng của địa phương không?: không
NHU CẦU:
01 phòng học 50m2; 01 phòng công vụ 40m2; 01 nhà vệ sinh.

Điểm trường Bản Hùn, Trường TH&THCS Ba Tầng, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Số tiền: 400,000,000 VNĐ

Khoảng cách đến trung tâm xã: 15km

Số học sinh: 25 học sinh

Điện lưới: Đã có

Nước sinh hoạt: Đã có

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020