Thông tin nhà tài trợ:

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

Nội trú Điểm Trường Thcs Anh Hùng Wừu - Xã Dak Sơmei - Huyện Đak Đoa - tỉnh Gia Lai

Nội trú Điểm Trường Thcs Anh Hùng Wừu – Xã Dak Sơmei – Huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai

Số tiền: 450,000,000 VNĐ

Khoảng cách đến trung tâm xã: 25km

Số học sinh: 539 học sinh

Điện lưới: Đã có

Nước sinh hoạt: Đã có

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020