ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

NHÀ NỘI TRÚ - TRUNG T M GDNN-GDTX HUYỆN KBANG - TỈNH GIA LAI

BẢNG ĐĂNG KÝ XIN HỖ TRỢ XÂY DỰNG LỚP HỌC

 

  1. THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH

1. Tên trường:

NHÀ NỘI TRÚ – TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI

2. Địa chỉ điểm trường chính:

HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI

 

3. Số điện thoại và email liên hệ (Giám đốc)

 0967131119

 

4. Số điện thoại và email liên hệ (Trưởng phòng HC-TH)

0964357879

5. Số điện thoại và email liên hệ: (đoàn)

 

6. Số điện thoại và email liên hệ: (trưởng bản)

 

7. Tổng số học sinh toàn trường?

155

8. Trường có bao nhiêu điểm trường?

1

9. Điểm trường chính có bao nhiêu học sinh?

155 

 

  1. THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG

1. Tên nhà nội trú: 

 

NHÀ NỘI TRÚ – TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI

2. Số lượng phòng học hiện có và diện tích mỗi phòng

hiện bố trí 12-35 em/1 phòng/20m2, không có khu bếp, nhà ăn vì dùng làm nhà ở cho hs

3. Tình trạng hiện nay của phòng học

không đảm bảo chỗ ở 

4. Phòng học được dựng từ năm:

 

 

5. Trường đã có điện/ nước chưa?

 

Đã có điện, nước (từ nguồn chi thường xuyên của cán bộ/viên chức tại đơn vị)

6. Cơ sở vật chất mong muốn được hỗ trợ:

 

02 phòng ở, mỗi phòng 35m2, để bố trí 14 em/1 phòng

 

7. Diện tích phòng cần hỗ trợ:

 

35m2

8. Điểm trường hiện đang có bao nhiêu lớp? Là các lớp nào? mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

 

9. Lịch học của các em học sinh (học vào những ngày nào? Giờ học?):

 

10. Số lượng giáo viên đang giảng dạy tại điểm trường:

 

 

11. Giáo viên ở tại điểm trường hay sáng đi chiều về? Có nhà công vụ không?

 

 

12.  Điểm trường cách trung tâm bao nhiêu Km?

 

13.  Học sinh ở cách điểm trường trung bình bao nhiêu Km?

 

14.  Học sinh học tại điểm trường thuộc bản nào?

 

15. Thôn/ bản đó hiện có bao nhiêu hộ dân? Bao nhiêu khẩu?

 

16.  Học sinh ăn bán trú ở trường hay về nhà ăn cơm trưa?

 

17. Nếu học sinh ăn trưa ở trường thì các em mang cơm đi hay được nhà nước hỗ trợ?

 

 

18.  Học sinh thuộc dân tộc thiểu số nào?

 

19. Nhà trường đã từng xin nhà nước hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa? Nếu đã xin rồi tại sao vẫn không được đầu tư xây dựng?

 

20. Đã có cá nhân/ tổ chức nào liên hệ mong muốn được hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa?

 

Chưa có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ muốn được hỗ trợ XD điểm trường.

21.  Nhà trường có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính không?

 

 

 

 

 

  • THÔNG TIN XÂY DỰNG

1. Ô tô có đi được vào điểm trường không hay chỉ có thể đi bằng xe máy? Nếu xây dựng thì có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng gì? 

 Chưa có thông tin 

2. Trong trường hợp được tài trợ, trường mới sẽ được xây dựng ở đâu?

 

 

3. Vị trí lớp học sẽ xây dựng đã có giấy tờ sử dụng đất chưa?

Đã có giấy tờ

NHÀ NỘI TRÚ – TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI

Khoảng cách từ trung tâm đến các làng có học sinh tham gia xa nhất: 85 km

Số học sinh: 155HS 

Điện lưới: Đã có

Nước sinh hoạt: Từ nguồn chi thường xuyên của cán bộ/viên chức tại đơn vị 

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020