Thông tin nhà tài trợ:

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

NHP87 - Hầu Mí Na- Thôn Khía Lía, Xã Thàu Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang

PHIẾU THÔNG TIN NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

1 Họ và tên học sinh Hầu Mí Na
2 Sinh ngày 01/01/2010
3 Dân tộc Mông
4 Địa chỉ lưu trú hiện nay Thôn Khía Lía, xã  Thài Phìn Tủng, Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
5 Học sinh Lớp 7, Trường PTDTBTTH&THCS xã Thài Phìn Tủng, là học sinh mồ côi cả ch lẫn mẹ, là học sinh ngoan ngoãn, em rất cố gắng vươn lên trong học tập.
6 Ước mơ của em bé: Em muốn trở thành  thầy giáo để mang cái chữ về cho bản làng.
7 Đầu mối liên hệ Đại diện gia đình học sinh: chú Hầu Mí Súng (không có điện thoại)

Đại diện Đoàn xã/Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã: Đ/c Bí thư Đoàn xã Giàng Thị Sùng, SĐT: 0335.629.994

I.THÔNG TIN EM BÉ

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1 Em bé mồ côi mẹ Em là học sinh mồ côi cha lẫn mẹ
2 Tình trạng hiện tại Em đang sống cùng chú ruột gia đình hộ nghèo.
3 Tuổi của người thân 1. Chú em năm nay 34 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

2. Em trai: Hầu Mí Xá, Sn: 2011

4 Hoàn cảnh gia đình Nhà Em đã rách nát, tường nhà bị đổ, khung nhà không đảm bảo.
5 Thu nhập chính của gia đình Hiện tại nguồn thu nhập chính của gia đình chú là trồng ngô trên rẫy, phụ giúp việc trong bản, cuộc sống của em vẫn đang còn rất nhiều khó khăn.
6 Hỗ trợ từ nhà nước Gia đình em thuộc diện hộ nghèo trong nhiều năm hiện nay gia đình em không có chế độ ưu đãi nào của nhà nước hoặc địa phương.

III. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG

1 Địa điểm xây dựng Thửa đấtThôn Khía Lía, xã Thài Phìn Tủng, huyện  Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
2 Nếu xây nhà, em ở cùng ai? Nếu xây nhà em ở cùng chú ruột và các em
3 Đối ứng của địa phương(huyện/xã/đoàn/thôn…) hoặc gia đình. Gia đình và địa phương sẽ hỗ trợ san lấp bàn giao mặt bằng trước khi thi công.

Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ đào móng, vận chuyển vật liệu…

4 Thửa đất xây dựng có sổ đỏ cho gia đình em chưa? Thửa đất chưa được cấp GCNQSD. Nếu xây dựng UBND xã sẽ bố trí phù hợp
5 Từ trung tâm xã đến địa điểm thi công là bao nhiêu km? Từ trung tâm xã đến địa điểm thi công là 15 km
6 Địa điểm thi công có thế vận chuyển vật liệu bằng ô tô hay chỉ bằng xẻ máy? Nếu vận chuyển xe  máy thì bao nhiêu m/km? Có đường bê tông cho ô tô không? Ô tô chỉ vận chuyển vật liệu vào đến điểm trường, phải vận chuyển bằng xe máy 1 km mới đến công trình thi công.
7 Điều kiện thời tiết địa phương (lũ lụt/sạt lở…) có thuận lợi thi công không? Thời tiết thuận lợi cho thi công từ tháng 01 đến tháng 6.
8 Đề xuất (kinh phí, diện tích, số phòng, vật liệu..) Tổng kinh phí 80 triệu VNĐ

Xây nhà ở kiểu nhà bán kiên cố, có diện tích 80m2,

Vật liệu xây dựng gạch, cột gố, mái lợp Fipro xi măng.

 


Lưu ý: ảnh để góp phần làm căn cứ phê duyệt xây dựng, nên cần đầy đủ, chính xác

  Thài Phìn Tủng, ngày  29   tháng 12   năm 2022

PHIẾU THÔNG TIN NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

1 Họ và tên học sinh Hầu Mí Na
2 Sinh ngày 01/01/2010
3 Dân tộc Mông
4 Địa chỉ lưu trú hiện nay Thôn Khía Lía, xã  Thài Phìn Tủng, Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
5 Học sinh Lớp 7, Trường PTDTBTTH&THCS xã Thài Phìn Tủng, là học sinh mồ côi cả ch lẫn mẹ, là học sinh ngoan ngoãn, em rất cố gắng vươn lên trong học tập.
6 Ước mơ của em bé: Em muốn trở thành  thầy giáo để mang cái chữ về cho bản làng.
7 Đầu mối liên hệ Đại diện gia đình học sinh: chú Hầu Mí Súng (không có điện thoại)

Đại diện Đoàn xã/Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã: Đ/c Bí thư Đoàn xã Giàng Thị Sùng, SĐT: 0335.629.994

I.THÔNG TIN EM BÉ

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1 Em bé mồ côi mẹ Em là học sinh mồ côi cha lẫn mẹ
2 Tình trạng hiện tại Em đang sống cùng chú ruột gia đình hộ nghèo.
3 Tuổi của người thân 1. Chú em năm nay 34 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

2. Em trai: Hầu Mí Xá, Sn: 2011

4 Hoàn cảnh gia đình Nhà Em đã rách nát, tường nhà bị đổ, khung nhà không đảm bảo.
5 Thu nhập chính của gia đình Hiện tại nguồn thu nhập chính của gia đình chú là trồng ngô trên rẫy, phụ giúp việc trong bản, cuộc sống của em vẫn đang còn rất nhiều khó khăn.
6 Hỗ trợ từ nhà nước Gia đình em thuộc diện hộ nghèo trong nhiều năm hiện nay gia đình em không có chế độ ưu đãi nào của nhà nước hoặc địa phương.

III. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG

1 Địa điểm xây dựng Thửa đấtThôn Khía Lía, xã Thài Phìn Tủng, huyện  Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
2 Nếu xây nhà, em ở cùng ai? Nếu xây nhà em ở cùng chú ruột và các em
3 Đối ứng của địa phương(huyện/xã/đoàn/thôn…) hoặc gia đình. Gia đình và địa phương sẽ hỗ trợ san lấp bàn giao mặt bằng trước khi thi công.

Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ đào móng, vận chuyển vật liệu…

4 Thửa đất xây dựng có sổ đỏ cho gia đình em chưa? Thửa đất chưa được cấp GCNQSD. Nếu xây dựng UBND xã sẽ bố trí phù hợp
5 Từ trung tâm xã đến địa điểm thi công là bao nhiêu km? Từ trung tâm xã đến địa điểm thi công là 15 km
6 Địa điểm thi công có thế vận chuyển vật liệu bằng ô tô hay chỉ bằng xẻ máy? Nếu vận chuyển xe  máy thì bao nhiêu m/km? Có đường bê tông cho ô tô không? Ô tô chỉ vận chuyển vật liệu vào đến điểm trường, phải vận chuyển bằng xe máy 1 km mới đến công trình thi công.
7 Điều kiện thời tiết địa phương (lũ lụt/sạt lở…) có thuận lợi thi công không? Thời tiết thuận lợi cho thi công từ tháng 01 đến tháng 6.
8 Đề xuất (kinh phí, diện tích, số phòng, vật liệu..) Tổng kinh phí 80 triệu VNĐ

Xây nhà ở kiểu nhà bán kiên cố, có diện tích 80m2,

Vật liệu xây dựng gạch, cột gố, mái lợp Fipro xi măng.

 


Lưu ý: ảnh để góp phần làm căn cứ phê duyệt xây dựng, nên cần đầy đủ, chính xác

  Thài Phìn Tủng, ngày  29   tháng 12   năm 2022

    Xác nhận của chính quyền địa phương

Phó Chủ tịch UBND xã

 

 

 

Vừ Mí Sính

 

 

            Đại diện Gia đình hoặc học sinh

Chú ruột

 

 

 

Hầu Mí Súng

    Xác nhận của chính quyền địa phương

Phó Chủ tịch UBND xã

 

 

 

Vừ Mí Sính

 

 

            Đại diện Gia đình hoặc học sinh

Chú ruột

 

 

 

Hầu Mí Súng

NHP87 – Hầu Mí Na- Thôn Khía Lía, Xã Thàu Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang

Số tiền: 80,000,000 VNĐ

Hoàn cảnh: Mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang sống tại nhà chú ruột cùng em trai. Nhà em đã rách nát, tường nhà bị đổ, khung nhà không đảm bảo. Nguồn thu nhập chính của gia đình chú là trồng ngô trên rẫy, phụ giúp việc trong bản. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo và không có chế độ ưu đãi nào của nhà nước hoặc địa phương.

Diện tích: 80m2

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020