Thông tin nhà tài trợ:

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

NHP90 - Hồ Thị Miết - Thôn Pa Ling-xã A Vao-huyện Đakrong, Quảng Trị

NHP90 – Hồ Thị Miết – Thôn Pa Ling-xã A Vao-huyện Đakrong, Quảng Trị

Số tiền: 80,000,000 VNĐ

Hoàn cảnh: Mồ côi cả bố và mẹ. Gia đình có 7 anh em, thuộc hộ nghèo, không có nguồn thu nhập ổn định. Ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng và không có khả năng sửa chữa.

Diện tích: 50m2

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020