Thông tin nhà tài trợ:

Công trình được xây dựng với tổng số tiền là 80,000,000 đồng

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

Upload Image...

ảnh hoàn thiện

NHP100 - Hà Văn Hoan - Xóm Nà Lùng, Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

NHP100 – Hà Văn Hoan – Xóm Nà Lùng, Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Số tiền: 80,000,000 VNĐ

Hoàn cảnh:

Diện tích: 50m2

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020

v