Thông tin nhà tài trợ:

Gọi lẻ trên web https://cauhanhphuc.sucmanh2000.com 200 triệu

150 triệu gọi lẻ trên ví MoMo / hoặc tìm nhà tài trợ tiếp

Upload Image...

ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

DA0489 - Cầu số 30 - Cầu dân sinh ấp Lung Tràm - Xã Khánh Hải - Huyện Trần Văn Thời - Tỉnh Cà Mau

  1. THÔNG TIN ĐIỂM CẦU

1.    Vị trí điểm cầu: Bờ Nam và Bờ Bắc Kênh Lung Tràm

Cầu bản nối giữa cụm dân cư Bờ Nam và Nhà Văn hóa ấp Lung Tràm.

2.    Khoảng cách từ trung tâm xã tới điểm cầu?

Khoảng cách từ trung tâm xã: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã đến vị trí xây dựng cầu là 5 km đường lộ bê tông 3m. Đảm bảo cho xe chở vật liệu xây dựng đi lại thuận tiện đến chân công trình.

 

3.    Dân tộc tại các thôn sử dụng cầu này:

Dân tộc: Chủ yếu là Kinh

4.    Số dân phụ thuộc vào cầu này để đi lại? Bao nhiêu hộ? Bao nhiêu nhân khẩu? Bao nhiêu học sinh cần đi qua cầu?

Có khoảng hộ 550 hộ dân (gần 2.500 nhân khẩu) ấp Lung Tràm.

Có khoảng 800 học sinh và trẻ mẫu giáo đi học qua cầu.

 

5.    Hiện trạng tại địa phương

Hiện tại xã đang xây dựng nông thôn mới hiện trạng cầu bị xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, nên người dân đi lại gặp nhiều khó khăn

6.    Người liên hệ (2-3 số điện thoại)

– ĐT Phó Chủ tịch UBND xã: 0916950970 (Nguyễn Quốc Hưng)

 

 

  1. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CẦU

1.    Đề xuất xây dựng:

Xây dựng 1 cầu bê tông cốt thép – dự kiến 300 triệu

2.    Chiều dài cầu:

25m

3.    Chiều rộng cầu:

3,2m

4.    Chiều dài 2 bên dẫn lên cầu:

5m mỗi bên

5.    Cầu có cần lan can không:

2 bên thành cầu có lan can cao 1m, bê tông dày 10cm

6.    Chi tiết cầu dự kiến:

– Kết cấu phần trên chắc chắn có 3 nhịp, chiều dài nhịp (8m+9m+8m bằng tấm bản bê tông cốt thép dầy 10 cm, cốt sắt đặt một lớp có gia cố thêm 3 dầm BTCT M300, CS phi 18 đặt 7 cây/ dầm (9 dầm là dầm gánh). Bề rộng phần xe chạy 3m. cầu thiết kế lan can cao 0.75m, bê tông dày 10cm khoảng cách 1,5m. Tổng bề rộng cầu B= 3,2m. Trọng tải 2,5 tấn.

– Trụ T1, T2 có dạng khung bằng BTCT M300. Mỗi trụ gồm 3 cọc BTCT đá 1×2 M300 (TD:25x25cm). Được đóng thẳng với chiều dài dự kiến của mỗi cọc là 18.40m (tổ hợp cọc L=8.4m + 10.0m).

– Mố gồm mố A và mố B có dạng mố trên hệ cọc bằng BTCT M300. Mỗi mố gồm 3 cọc BTCT đá 1×2 M300 (TD:25x25cm) 2 cọc biên được đóng thẳng, cọc giữa đóng xiên 8:1. Chiều dài dự kiến của mỗi cọc là 11.40m (tổ hợp cọc L=11.4m).

– Phần đường đầu cầu:

+    Lớp bê tông cốt thép đá 1×2, M250, dày 10cm, thép D8 a196-197;

+    Lớp cao su lót đổ bê tông;

+    Lớp đất đen, bù phụ, k=0.90;

+    Nền đường hiện trạng ban gạt, lu lèn;

 


Cầu thôn Trạng – xã Yên Thái – huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái

Số tiền: 350,000,000 VNĐ

Số hộ dân được hưởng lợi: 217 hộ dân

Chiều dài cầu: L=10m

Chiều rộng cầu: Bc=3.4m

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020