ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

DA0497 - Nhà nội trú - Trường TH Chiêu Lưu 2 - Bản La Ngan - Xã Chiêu Lưu - Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Nghệ An

PHIẾU THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

TRƯỜNG ĐẸP CHO EM

 

  1. Tên trường: Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2.
  2. Địa điểm: Bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn
  3. Tình trạng hiện nay:

– Vị trí địa lý: Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An. Trường nằm tại Bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, cách trung tâm Huyện khoảng 25 km. Bản La Ngan cách trung tâm Xã khoảng 7 km.

– Dân số trong xã :

+ Dân số toàn xã: 7.036 người.

+ Dân số trong bản La Ngan: 776 người.

– Điều kiện kinh tế trên địa bàn: Trường thuộc xã nghèo của huyện. Người dân thu nhập chủ yếu từ nghề làm rẫy. Tổng thu nhập bình quân đầu người: 13.500.000đồng/năm/người.

– Tình hình giáo dục hiện nay trên địa bàn. Công tác giáo dục chung của xã nhà đã được quan tâm, tỷ lệ học sinh Tiểu học trong độ tuổi đi học hơn 100%.

– Tình hình giáo dục hiện nay tại Nhà trường: GV: 15; Học sinh: 204 em; Học 2 buổi/ngày bán trú tại trường 97/204 em ăn theo chế độ 596.000 đồng/tháng/em.

– Học sinh nhà trường là học sinh dân tộc Kinh 2 em, Thái 58 em, Khơ mú 144:

– Địa bàn đã có điện/nước hay chưa: Có điện, có nước.

  1. Đề xuất: Xây dựng 01 dãy nhà ở nội trú cho học sinh (gồm 4 phòng).

– Địa điểm đề xuất xây dựng: Bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

– Số học ăn ở bán trú lâu dài: 100 em.

– Tổng diện tích đất sử dụng: 6195 m2

– Dự kiến xây dựng: 04 phòng ở cho học sinh bán trú,.

Số học sinh dự kiến hàng năm ăn ở nội trú tại trường: 100 Học sinh.

Kinh phí dự kiến: 600.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

  1. Đối ứng của địa phương: Không.
  2. Điều kiện thi công:

– Điều kiện về thời tiết (lũ lụt, sạt lở): mùa mưa thường sạt lở

– Điều kiện về vận chuyển vật liệu thi công: Có đường nhựa đến tận bản.

– Khoảng cách từ trung tâm huyện và trung tâm xã đến trường:

+ Cách trung tâm huyện: 20km

+ Cách trung tâm xã: 7 km

– Phượng tiện vận chuyển vật liệu thi công: Xe ô tô

NHÀ NỘI TRÚ – TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI

Khoảng cách từ trung tâm đến các làng có học sinh tham gia xa nhất: 85 km

Số học sinh: 155HS 

Điện lưới: Đã có

Nước sinh hoạt: Từ nguồn chi thường xuyên của cán bộ/viên chức tại đơn vị 

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020