ẢNH HIỆN TRẠNG

ảnh tiến độ

ảnh hoàn thiện

DA0499 - Nhà nội trú - Trường THCS Chiềng Hoa - Bản Tả - Xã Chiềng Hoa - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La

  1. TRƯỜNG THCS CHIỀNG HOA

Địa chỉ: Bản Tả, xã Chiềng Hoa – huyện Mường La – tỉnh Sơn La.

  1. NHU CẦU XÂY DỰNG NHÀ Ở BÁN TRÚ CHO HỌC SINH
  2. Thông tin về học sinh ở bán trú tại trường:

– Tổng số học sinh thuộc diện ở bán trú: 351 em.

+ Số học sinh đã được bố trí ở bán trú: 180 em.

+ Số học sinh phải ở thuê, ở nhờ ngoài nhà trường: 30 em.

+ Số học sinh phải ở ghép với học sinh khác: 145 em, trong đó ghép 04 em/1 giường và trung bình 22 em/1 phòng 12 m2.

– Tổng số giường hiện có: 80 giường (trung bình 04 em chung 1 giường).

– Học sinh phải ngủ chung nhiều em/1 phản: 16 em.

  1. Thông tin về phòng ở bán trú

2.1. Thực trạng

– Tổng số phòng ở bán trú đã có: 15 phòng, trong đó: nhà xây có 11 phòng (đã xuống cấp), nhà tạm (loại nhà gỗ) có 04 phòng.

– Đất xây thêm nhà bán trú cho học sinh: Đã có mặt bằng; đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định của nhà nước.

2.2. Nhu cầu

Số phòng còn thiếu, cần phải xây dựng thêm: 15 phòng, với diện tích 18m2/1 phòng.

  1. ĐẦU MỐI LIÊN HỆ

– Hiệu trưởng: Họ và tên: Hoàng Lê Nam; Số điện thoại: 0845609389

– Phó Hiệu trưởng: Họ và tên: Vũ Đức Tuấn; Số điện thoại: 0913684589

  1. TRƯỜNG THCS CHIỀNG HOA

Địa chỉ: Bản Tả, xã Chiềng Hoa – huyện Mường La – tỉnh Sơn La.

NHÀ NỘI TRÚ – TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI

Khoảng cách từ trung tâm đến các làng có học sinh tham gia xa nhất: 85 km

Số học sinh: 155HS 

Điện lưới: Đã có

Nước sinh hoạt: Từ nguồn chi thường xuyên của cán bộ/viên chức tại đơn vị 

Các dự án năm 2021

các dự án khác năm 2020