Dự án Em, Sỏi và Trường cảm ơn và chúc mừng Thiếu tá @tran van phuong

Duansucmanh2000 20-09-2021
Dự án Em, Sỏi và Trường cảm ơn và

chúc mừng

Thiếu tá @tran van phuong – 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã mua viên sỏi ES2 với giá 3,202,000₫. Chúc anh có những chuyến lặn dưới đại dương an toàn, hoàn thành sứ mệnh Tổ Quốc giao phó.

Toàn bộ số tiền 3,202,000₫ được chuyển quỹ Xây trường Sức Mạnh 2000 http://sucmanh2000.com
Dự án ESvT đã bán được 2 viên sỏi tổng số tiền 5,202,000₫Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả