Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 08/01/2024 đến ngày 15/01/2024

Nguyễn Sơn 18-01-2024

Sức mạnh 2000 một dự án cộng đồng được thành lập từ  năm 2009, niềm tin của chúng tôi là nếu mỗi người tham gia tặng 2,000 VNĐ/ mỗi ngày/ mỗi năm thì với 100 nghìn người tham gia sẽ có 292 điểm trường được khởi công xây dựng. Với 2 triệu người tham gia, sứ mệnh chương trình sẽ được hoàn thành.

Xuất phát từ ý tưởng tích tiểu thành đại, chương trình mang trên mình sứ mệnh cùng toàn xã hội thay những trường tạm tại Việt Nam, xây hàng trăm cây cầu & nhà nhân ái tới năm 2025. Kết hợp cùng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, là đơn vị cấp quốc gia có mục tiêu thúc đẩy, điều phối hỗ trợ hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. Tính đến năm 2023 này, chúng tôi đã và đang hoàn thiện các điểm trường.Cụ thể

2022:
Tổng: 134 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 133/134
DA0400: NHP76 – Bàn Văn Huy – Thôn Ngòi Yên – Xã Bằng Cốc – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang => Lý do khác
2023:
Tổng: 146 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 95/146
Tổng số dự án đang được xây: 51/146
2024:
Tổng: 2 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 0/2
Tổng số dự án đang được xây: 2/2
23 dự án KC nhưng chưa có tiến độ:
– Trường
1. Điểm trường thôn Yên Bình – MN Xã Yên Khương – Bản Bôn – Tỉnh Thanh Hóa => Lý do khác
2. Điểm trường bản Nà Luồng – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La => Lý do khác
3. Điểm trường Púng Kiểng – MN 8/3 Chiềng Khoong – Sơn La => Lý do khác
4. Điểm trường TH Huổi Ít A – Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Mí – Điện Biên => Lý do khác
5. Điểm trường Noong Quang – Trường PTDTBT Tiểu học Khoen On – Lai Châu => Lý do khác
6. Điểm trường Khau Kheo – Trường PTDTBT Tiểu học Ái Quốc – Tỉnh Lạng Sơn => Trời mưa
7. Điểm trường Phai Bây – Trường MN Hữu Lân – Tỉnh Lạng Sơn => Trời mưa
8. Điểm trường PTDTBT TH Sa Lông (Điểm trường Trung Tâm) – Tỉnh Điện Biên => Đợi tường khô để sơn
9. Điểm trường Huổi Chon – Trường MN Xã Mường Lói – Tỉnh Điện Biên => Lý do khác
10. Điểm trường Mn Nà Đon – Trường MN Quảng Lâm – Tỉnh Cao Bằng => Lý do khác
11. Điểm trường TH Nà Đon – Trường Tiểu học Quảng Lâm – Tỉnh Cao Bằng => Lý do khác
12. Điểm trường Bản Hùn, Trường TH&THCS Ba Tầng,Quảng Trị => Lý do khác
13. Điểm trường Bản Cại – Trường MN Hoa Mai – Tỉnh Yên Bái => Trời mưa
– NHP
14. NHP109 – Bùi Thị Trà Giang – Thôn Thống Nhất – Tỉnh Thanh Hóa => Đợi tường khô để sơn
15. NHP103 – Bàn Đức Chương – Bản Nuầy – Tỉnh Tuyên Quang => Lý do khác
16. NHP108 – Hồ Hoàng Anh – Bản Khe Dây- Tỉnh Quảng Bình => Lý do khác
17. NHP115 – Lường Văn Long – Bản Co Tòng – Tỉnh Sơn La => Lý do khác
18. NHP116 – Giàng Thị Xi – Bản Phá Thống – Tỉnh Sơn La => Lý do khác
19. NHP118 – Cà Thị Kim Ngân- Tỉnh Sơn La => Lý do khác
20. NHP112 – Mùa A Soang – Mùa Mạnh Quang – Bản Nậm Mở- Lai Châu => Lý do khác
– Cầu
21. Cầu số 30 – Cầu dân sinh ấp Lung Tràm – Tỉnh Cà Mau => Lý do khác
22. Cầu số 31 – Cầu dân sinh – Cầu suối Kim Ngọc – Tỉnh Tuyên Quang => Lý do khác
23. Cầu số 26 – Cầu dân sinh – Cầu suối Nà Chẻ – Tỉnh Tuyên Quang => Lý do khác
30 dự án đang được xây trên cả nước:
1. NHP124 – Ma Thị Hoa – Ma Thị Ngọc Thủy – Bản Sin Chải – Tỉnh Lai Châu
2. NHP127 – Lò Thị Trang – Bản Ngàm Pốc – Tỉnh Thanh Hóa
3. NHP123 – Sần Mẩu Lìn – Thôn Sín Lùng Chải – Tỉnh Lào Cai
4. Điểm trường Đề Can Hồ – MN Trung Thu – Bản Đề Can Hồ – Tỉnh Điện Biên
5. Điểm trường Phàm Mỏ Phình – MN Sín Chải – Thôn Sín Chải – Tỉnh Điện Biên
6. Điểm trường Trung Gầu Bua – MN Sín Chải – Thôn Sín Chải – Tỉnh Điện Biên
7. Cầu số 33 – Cầu dân sinh – Cầu thôn Quyết Tiến – Tỉnh Yên Bái
8. NHP122 – Thền Thị Bông – Thôn Lùng Khấu Nhin – Tỉnh Lào Cai
9. Điểm trường bản Xuân Sơn – Trường MN Sơn Điện 1 – Bản Bun – Thanh Hóa
10. Điểm trường Phiêng Pe – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La
11. Điểm trường Bản Đứa – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La
12. Điểm trường Háng Đề Chơ – MN Bình Minh – Tỉnh Yên Bái
13. Nhà nội trú – Tiểu Học Đê Ar, Xã Đê Ar, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
14. Điểm trường Phia Chang – Trường MN Sơn Phú – Thôn Bản Dạ – Tỉnh Tuyên Quang
15. Điểm trường TH Bản Mung- Tỉnh Sơn La
16. Điểm trường Nà Sảm – Trường MN Sơn Phú – Tỉnh Tuyên Quang
17. Điểm trường Nậm Giang 1 – Trường MN Nậm Chạc – Tỉnh Lào Cai
18. Điểm trường Séo Phìn Than – Trường PTDTBT TH Cốc Mỳ – Tỉnh Lào Cai
19. NHP104 – Nông Đức Kiên – Thôn Nà Đứa – Tỉnh Tuyên Quang
20. NHP107 – Bàn Thị Sinh – Thôn Nà Chác – Tỉnh Tuyên Quang
21. Điểm trường Huổi Thướn – Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2 – Bản Lọng Hỏm – Tỉnh Sơn La
22. Điểm trường Cây La – Trường MN Hòa Phú – Thôn Gia Kè – Tỉnh Tuyên Quang
23. Điểm trường Cao Chải -Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà – Bản Cao Chải – Tỉnh Lai Châu
24. Điểm trường Trung Tâm – Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả – Bản Mù Cả – Tỉnh Lai Châu
25. Điểm trường Trung Tâm – Trường PTDTBT TH Huổi Mí – Bản Huổi Mí 2 – Tỉnh Điện Biên
26. Nhà nội trú – Trường THCS Chiềng Hoa – Bản Tả – Tỉnh Sơn La
27. NHP120 – Siu H’Hmach – Thôn PleiDư – Tỉnh Gia Lai
28. Điểm trường Co Tòng – MN Hương Sen Chiềng Cang – Bản Chiềng Cang – Sơn La
29. Nhà nội trú – Trường TH&THCS Kim Đồng – Tỉnh Gia Lai
30. NHP119 – Đinh Thị Hoăch – Làng Buk – Tỉnh Gia Lai
(Chi tiết xem từng ảnh)

Nhà Hạnh Phúc 124 – Ma Thị Hoa – Ma Thị Ngọc Thủy – Bản Sin Chải – Tỉnh Lai Châu

Nhà Hạnh Phúc 127 – Lò Thị Trang – Bản Ngàm Pốc – Tỉnh Thanh Hóa

Nhà Hạnh Phúc 123 – Sần Mẩu Lìn – Thôn Sín Lùng Chải – Tỉnh Lào Cai

Điểm trường Đề Can Hồ – MN Trung Thu – Bản Đề Can Hồ – Tỉnh Điện Biên

Điểm trường Phàm Mỏ Phình – MN Sín Chải – Thôn Sín Chải – Tỉnh Điện Biên

Điểm trường Trung Gầu Bua – MN Sín Chải – Thôn Sín Chải – Tỉnh Điện Biên

Cầu số 33 – Cầu dân sinh – Cầu thôn Quyết Tiến – Tỉnh Yên Bái

Nhà Hạnh Phúc 122 – Thền Thị Bông – Thôn Lùng Khấu Nhin – Tỉnh Lào Cai

Điểm trường bản Xuân Sơn – Trường MN Sơn Điện 1 – Bản Bun – Thanh Hóa

Điểm trường Phiêng Pe – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La

Điểm trường Bản Đứa – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La

Điểm trường Háng Đề Chơ – MN Bình Minh – Tỉnh Yên Bái

Nhà nội trú – Tiểu Học Đê Ar, Xã Đê Ar, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

Điểm trường Phia Chang – Trường MN Sơn Phú – Thôn Bản Dạ – Tỉnh Tuyên Quang

Điểm trường TH Bản Mung- Tỉnh Sơn La

Điểm trường Nà Sảm – Trường MN Sơn Phú – Tỉnh Tuyên Quang

Điểm trường Nậm Giang 1 – Trường MN Nậm Chạc – Tỉnh Lào Cai

Điểm trường Séo Phìn Than – Trường PTDTBT TH Cốc Mỳ – Tỉnh Lào Cai

Nhà Hạnh Phúc 104 – Nông Đức Kiên – Thôn Nà Đứa – Tỉnh Tuyên Quang

Điểm trường Huổi Thướn – Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2 – Bản Lọng Hỏm – Tỉnh Sơn La

Nhà Hạnh Phúc 107 – Bàn Thị Sinh – Thôn Nà Chác – Tỉnh Tuyên Quang

Điểm trường Cây La – Trường MN Hòa Phú – Thôn Gia Kè – Tỉnh Tuyên Quang

Điểm trường Cao Chải -Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà – Bản Cao Chải – Tỉnh Lai Châu

Điểm trường Trung Tâm – Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả – Bản Mù Cả – Tỉnh Lai Châu

Điểm trường Trung Tâm – Trường PTDTBT TH Huổi Mí – Bản Huổi Mí 2 – Tỉnh Điện Biên

Nhà nội trú – Trường THCS Chiềng Hoa – Bản Tả – Tỉnh Sơn La

Nhà Hạnh Phúc 120 – Siu H’Hmach – Thôn PleiDư – Tỉnh Gia Lai

Điểm trường Co Tòng – MN Hương Sen Chiềng Cang – Bản Chiềng Cang – Sơn La

Nhà nội trú – Trường TH&THCS Kim Đồng – Tỉnh Gia Lai

NHP119 – Đinh Thị Hoăch – Làng Buk – Tỉnh Gia Lai
Tiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả