Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 1/9/2022 đến ngày 10/9/2022

Hoàng Hoa Trung 17-09-2022

Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 1/9/2022 đến ngày 10/9/2022:

Bao gồm 13 công trình đồng loạt xây dựng trên khắp cả nước
( Chi tiết xem từng ảnh )
1. Điểm trường Seo Phìn, Lai Châu
2. ĐIểm trường Nậm Tiến 1, Lai Châu
3. Điểm trường Nậm Pì, Lai Châu
4. Điểm trường Pốn Thành Công, Thanh Hóa
5. Điểm trường Keo Lôm 2, Điện Biên
6. Điểm trường Tà Là Cáo, Điện Biên
7. NHP em Vàng Thị Vũ, Lai Châu
8. Điểm trường Nậm Pẻ, Lai Châu
9. Điểm trường Phiêng Páng, Điện Biên
10. Điểm trường An Úy, Lai Châu
11. ĐIểm trường Suối Lư, Điện Biên
12. Điểm trường Keo Lôm, Trung Tâm, Điện Biên
13. NHP em Hồ Văn Tỏa, Quảng Ngãi
——————————
Bên cạnh đó, dự án có các dự án góp:
1. Góp lẻ trường tại: https://goptruongle.sucmanh2000.com/
2. Góp lẻ cầu tại: https://cauhanhphuc.sucmanh2000.com/
3. Góp lẻ nhà hạnh phúc tại: https://nhahanhphuc.sucmanh2000.com/
4. Góp lẻ xây trường Kenya tại: https://kenya.sucmanh2000.com
Trong trường hợp, công ty hoặc cá nhân muốn góp gạch xây trường có thể liên hệ sdt / Zalo 0975302307 Hoàng Hoa Trung.
1. DA0262: Điểm trường TH bản Seo Phìn, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Điểm trường giai đoạn trát tường
2. DA0254: Điểm trường MN bản Nậm Tiến 1 – xã Pa Tần – huyện Sìn Hồ
Điểm trường giai đoạn trát tường
3. DA0278 (1) : Điểm trường TH Nậm Pì, TH&THCS Pú Đao , xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.
Hoàn thành Nậm Pì
DA0278 (2) : Điểm trường TH Nậm Pì, TH&THCS Pú Đao , xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.
Hoàn thành Nậm Pì
4. DA0316: Điểm trường MN khu Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
ĐIểm trường giai đoạn lợp mái và trát tường
5. DA0314: Điểm trường Keo Lôm 2, trường MN Sao Mai, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
6. DA0315: Điểm trường MN Tà Là Cáo, MN Sính Phình, Thôn 4- Sính Phình- Tủa Chùa- Điện Biên
Điểm trường giai đoạn xây tường
7. DA0279: NHP số 42- Vàng Thị Vũ – Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn- Lai Châu
8. DA0257: Điểm trường TH Nậm Pẻ, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Điểm trường giai đoạn hoàn thành
9. Điểm trường MN Phiêng Páng, MN Sính Phình, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Đường vào Phiêng Páng cực kì khó khăn
10. DA0328: Điểm trường TH Thôn An Úy, TH Nhất Hòa, xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điểm trường giai đoạn trát tường và lợp mái
11. DA0325: Điểm trường MN bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
12. DA0336: Điểm trường Trung Tâm, trường MN Keo Lôm, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
13. DA0313: NHP số 47 – Hồ Văn Tỏa, thôn Trà Bao, xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng NgãiTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả