Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 15/01/2024 đến ngày 22/01/2024

Nguyễn Sơn 26-01-2024

Sức mạnh 2000 một dự án cộng đồng được thành lập từ  năm 2009, niềm tin của chúng tôi là nếu mỗi người tham gia tặng 2,000 VNĐ/ mỗi ngày/ mỗi năm thì với 100 nghìn người tham gia sẽ có 292 điểm trường được khởi công xây dựng. Với 2 triệu người tham gia, sứ mệnh chương trình sẽ được hoàn thành.

Xuất phát từ ý tưởng tích tiểu thành đại, chương trình mang trên mình sứ mệnh cùng toàn xã hội thay những trường tạm tại Việt Nam, xây hàng trăm cây cầu & nhà nhân ái tới năm 2025. Kết hợp cùng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, là đơn vị cấp quốc gia có mục tiêu thúc đẩy, điều phối hỗ trợ hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. Tính đến năm 2023 này, chúng tôi đã và đang hoàn thiện các điểm trường.Cụ thể

2022:
Tổng: 134 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 134/134
2023:
Tổng: 146 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 96/146
Tổng số dự án đang được xây: 50/146
2024:
Tổng: 4 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 0/4
Tổng số dự án đang được xây: 2/4
22 dự án KC nhưng chưa có tiến độ:
– Trường
1. Điểm trường thôn Yên Bình – MN Xã Yên Khương – Bản Bôn – Tỉnh Thanh Hóa => Lý do khác
3. Điểm trường TH Huổi Ít A – Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Mí – Điện Biên => Trời mưa
4. Điểm trường Nà Sảm – Trường MN Sơn Phú – Tỉnh Tuyên Quang => Trời mưa
5. Điểm trường Noong Quang – Trường PTDTBT Tiểu học Khoen On – Lai Châu => Lý do khác
6. Điểm trường Séo Phìn Than – Trường PTDTBT TH Cốc Mỳ – Tỉnh Lào Cai => Trời mưa
7. Điểm trường Khau Kheo – Trường PTDTBT Tiểu học Ái Quốc – Tỉnh Lạng Sơn => Trời mưa
8. Điểm trường Phai Bây – Trường MN Hữu Lân – Thôn Vinh Tiên – Tỉnh Lạng Sơn => Trời mưa
9. Điểm trường Trung Gầu Bua – MN Sín Chải – Thôn Sín Chải – Tỉnh Điện Biên => Lý do khác
10. Trường PTDTBT THCS Sín Chải – Thôn Sín Chải – Xã Sín Chải – Huyện Tủa Chùa – Tỉnh Điện Biên => Mới khởi công
11 Điểm trường Tủa Thàng – MN Tủa Thàng – Thôn Làng Vùa – Xã Tủa Thàng – Huyện Tủa Chùa – Tỉnh Điện Biên => Mới khởi công
– NHP
12. NHP123 – Sần Mẩu Lìn – Thôn Sín Lùng Chải – Tỉnh Lào Cai => Lý do khác
13. NHP122 – Thền Thị Bông – Thôn Lùng Khấu Nhin – Tỉnh Lào Cai => Lý do khác
14. NHP103 – Bàn Đức Chương – Bản Nuầy – Tỉnh Tuyên Quang => Lý do khác
15. NHP108 – Hồ Hoàng Anh – Bản Khe Dây- Tỉnh Quảng Bình => Lý do khác
16. NHP109 – Bùi Thị Trà Giang – Thôn Thống Nhất – Tỉnh Thanh Hóa => Đợi tường khô để sơn
17. NHP115 – Lường Văn Long – Bản Co Tòng – Tỉnh Sơn La => Lý do khác
18. NHP116 – Giàng Thị Xi – Bản Phá Thống – Tỉnh Sơn La => Lý do khác
– Cầu
19. Cầu số 34 – Cầu dân sinh – Cầu Thôn Buột – Tỉnh Hà Giang => Trời mưa
20. Cầu số 30 – Cầu dân sinh ấp Lung Tràm – Tỉnh Cà Mau => Lý do khác
21. Cầu số 31 – Cầu dân sinh – Cầu suối Kim Ngọc – Tỉnh Tuyên Quang => Lý do khác
22. Cầu số 26 – Cầu dân sinh – Cầu suối Nà Chẻ – Tỉnh Tuyên Quang => Lý do khác
32 dự án đang được xây trên cả nước:
1. NHP124 – Ma Thị Hoa – Ma Thị Ngọc Thủy – Bản Sin Chải – Tỉnh Lai Châu
2. Điểm trường Phàm Mỏ Phình – MN Sín Chải – Thôn Sín Chải – Tỉnh Điện Biên
3. Cầu số 33 – Cầu dân sinh – Cầu thôn Quyết Tiến – Tỉnh Yên Bái
4. Điểm trường bản Xuân Sơn – Trường MN Sơn Điện 1 – Bản Bun – Thanh Hóa
5. Điểm trường Phiêng Pe – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La
6. Điểm trường bản Nà Luồng – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La
7. Điểm trường Bản Đứa – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La
8. Điểm trường Háng Đề Chơ – MN Bình Minh -Tỉnh Yên Bái
9. Nhà nội trú – Tiểu Học Đê Ar, Xã Đê Ar, Tỉnh Gia Lai
10. Điểm trường Co Tòng – MN Hương Sen Chiềng Cang – Sơn La
11. Điểm trường TH Bản Mung – Tỉnh Sơn La
12. Điểm trường Nậm Giang 1 – Trường MN Nậm Chạc – Tỉnh Lào Cai
13. NHP104 – Nông Đức Kiên – Thôn Nà Đứa – Tỉnh Tuyên Quang
14. NHP107 – Bàn Thị Sinh – Thôn Nà Chác – Tỉnh Tuyên Quang
15. Điểm trường TH Nà Đon – Trường Tiểu học Quảng Lâm – Tỉnh Cao Bằng
16. Điểm trường Mn Nà Đon – Trường MN Quảng Lâm – Tỉnh Cao Bằng
17. Điểm trường Huổi Chon – Trường MN Xã Mường Lói – Tỉnh Điện Biên
18. Điểm trường Huổi Thướn – Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2 – Tỉnh Sơn La
19. Điểm trường Cây La – Trường MN Hòa Phú – Thôn Gia Kè – Tỉnh Tuyên Quang
20. Điểm trường Cao Chải -Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà – Bản Cao Chải – Tỉnh Lai Châu
21. Điểm trường Trung Tâm – Trường PTDTBT TH Huổi Mí – Bản Huổi Mí 2 – Tỉnh Điện Biên
22. NHP112 – Mùa A Soang – Mùa Mạnh Quang – Bản Nậm Mở – Lai Châu
23. Nhà nội trú – Trường THCS Chiềng Hoa – Bản Tả – Tỉnh Sơn La
24. Điểm trường Bản Cại – Trường MN Hoa Mai – Tỉnh Yên Bái
25. NHP118 – Cà Thị Kim Ngân – Bản Tát- Tỉnh Sơn La
26. NHP120 – Siu H’Hmach – Thôn PleiDư – Tỉnh Gia Lai
27. Điểm trường Đề Can Hồ – MN Trung Thu – Tỉnh Điện Biên
28. Điểm trường Phia Chang – Trường MN Sơn Phú – Thôn Bản Dạ – Tỉnh Tuyên Quang
29. NHP127 – Lò Thị Trang – Bản Ngàm Pốc – Tỉnh Thanh Hóa
30. Điểm trường Trung Tâm – Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả – Tỉnh Lai Châu
31. Nhà nội trú – Trường TH&THCS Kim Đồng – Tỉnh Gia Lai
32. NHP119 – Đinh Thị Hoăch – Làng Buk – Tỉnh Gia Lai
(Chi tiết xem từng ảnh)
NHP124 – Ma Thị Hoa – Ma Thị Ngọc Thủy – Bản Sin Chải – Tỉnh Lai Châu
Điểm trường Phàm Mỏ Phình – MN Sín Chải – Thôn Sín Chải – Tỉnh Điện Biên
Cầu số 33 – Cầu dân sinh – Cầu thôn Quyết Tiến – Tỉnh Yên Bái
Điểm trường bản Xuân Sơn – Trường MN Sơn Điện 1 – Bản Bun – Thanh Hóa
Điểm trường Phiêng Pe – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La
Điểm trường bản Nà Luồng – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La
Điểm trường Bản Đứa – MN Anh Đào Chiềng Sơ – Tỉnh Sơn La
Điểm trường Háng Đề Chơ – MN Bình Minh -Tỉnh Yên Bái
Nhà nội trú – Tiểu Học Đê Ar, Xã Đê Ar, Tỉnh Gia Lai
Điểm trường Co Tòng – MN Hương Sen Chiềng Cang – Sơn La

Điểm trường TH Bản Mung – Tỉnh Sơn La
Điểm trường Nậm Giang 1 – Trường MN Nậm Chạc – Tỉnh Lào Cai

NHP104 – Nông Đức Kiên – Thôn Nà Đứa – Tỉnh Tuyên Quang
NHP107 – Bàn Thị Sinh – Thôn Nà Chác – Tỉnh Tuyên Quang

 

Điểm trường TH Nà Đon – Trường Tiểu học Quảng Lâm – Tỉnh Cao Bằng
Điểm trường Mn Nà Đon – Trường MN Quảng Lâm – Tỉnh Cao Bằng
Điểm trường Huổi Chon – Trường MN Xã Mường Lói – Tỉnh Điện Biên
Điểm trường Huổi Thướn – Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2 – Tỉnh Sơn La
Điểm trường Cây La – Trường MN Hòa Phú – Thôn Gia Kè – Tỉnh Tuyên Quang
Điểm trường Cao Chải -Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà – Bản Cao Chải – Tỉnh Lai Châu
Điểm trường Trung Tâm – Trường PTDTBT TH Huổi Mí – Bản Huổi Mí 2 – Tỉnh Điện Biên
NHP112 – Mùa A Soang – Mùa Mạnh Quang – Bản Nậm Mở – Lai Châu
Nhà nội trú – Trường THCS Chiềng Hoa – Bản Tả – Tỉnh Sơn La
Điểm trường Bản Cại – Trường MN Hoa Mai – Tỉnh Yên Bái
NHP118 – Cà Thị Kim Ngân – Bản Tát- Tỉnh Sơn La
NHP120 – Siu H’Hmach – Thôn PleiDư – Tỉnh Gia Lai
Điểm trường Đề Can Hồ – MN Trung Thu – Tỉnh Điện Biên
NHP127 – Lò Thị Trang – Bản Ngàm Pốc – Tỉnh Thanh Hóa
Nhà nội trú – Trường TH&THCS Kim Đồng – Tỉnh Gia Lai
NHP119 – Đinh Thị Hoăch – Làng Buk – Tỉnh Gia LaiTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả