Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 16/10/2023 đến ngày 23/10/2023

Nguyễn Sơn 27-10-2023

Sức mạnh 2000 một dự án cộng đồng được thành lập từ  năm 2009, niềm tin của chúng tôi là nếu mỗi người tham gia tặng 2,000 VNĐ/ mỗi ngày/ mỗi năm thì với 100 nghìn người tham gia sẽ có 292 điểm trường được khởi công xây dựng. Với 2 triệu người tham gia, sứ mệnh chương trình sẽ được hoàn thành.

Xuất phát từ ý tưởng tích tiểu thành đại, chương trình mang trên mình sứ mệnh cùng toàn xã hội thay những trường tạm tại Việt Nam, xây hàng trăm cây cầu & nhà nhân ái tới năm 2025. Kết hợp cùng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, là đơn vị cấp quốc gia có mục tiêu thúc đẩy, điều phối hỗ trợ hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. Tính đến năm 2023 này, chúng tôi đã và đang hoàn thiện các điểm trường. Cụ thể:

2022:
Tổng: 134 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 133/134
DA0400: NHP76 – Bàn Văn Huy – Thôn Ngòi Yên – Xã Bằng Cốc – Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang => Lý do khác
2023:
Tổng: 84 dự án đã khởi công
Tổng dự án hoàn thành: 59/81
Tổng số dự án đang được xây: 25/81
3 dự án KC nhưng chưa có tiến độ:
– Trường
1. Điểm trường Huổi Cọ – MN Mường Nhé – Bản Phiêng Kham – XÃ Mường Nhé – Huyện Mường Nhé – Tỉnh Điện Biên => Trời mưa
2. Điểm trường trung tâm – Trường MN Huổi Só – Thôn 2 – Xã Huổi Só – Huyện Tủa Chùa – Tỉnh Điện Biên => Lý do khác
3. Nội Trú – Tiểu Học Đê Ar, Xã Đê Ar, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai => Trời mưa
13 dự án đang được xây trên cả nước:
1. Điểm trường Bản Hẹ – MN Xá Nhè – Điện Biên
2. Điểm trường Cáng Chua 2 – MN Sín Chải – Điện Biên
3. Điểm Trường Mn Bản Khua Họ – Mn Huổi Một – Tỉnh Sơn La
4. Điểm Trường Tiểu Học Sum Pàn – Tỉnh Sơn La
5. NHP88 – Hầu Thị Chấu – Thôn Nà Sài, Hà Giang
6. Điểm Trường Mn Thôn Sán Trá- Yên Bái
7. Điểm trường Huổi Máu – MN Khong Hin – Điện Biên
8. Điểm trường Phai Bây – Trường MN Hữu Lân – Tỉnh Lạng Sơn
9. Trường MN Mường Đun – Thôn Loọng Phạ – Tỉnh Điện Biên
10. NHP111 – Thạch Vũ – Ấp Đồng Tâm A – Tỉnh Cà Mau
11. Điểm trường TH & THCS Thôn Tháp Cái – Trường TH THCS Viễn Sơn – Tỉnh Yên Bái
12. Điểm trường MN Thôn Tháp Cái – Trường MN Viễn Sơn – Tỉnh Yên Bái
13. NHP101 – Kim Thị Xuân Mai – Ấp Cơi 5B, Cà Mau
(Chi tiết xem từng ảnh)
Điểm trường Bản Hẹ – MN Xá Nhè – Điện Biên
Điểm trường Cáng Chua 2 – MN Sín Chải – Điện Biên
 
Điểm Trường Mn Bản Khua Họ – Mn Huổi Một – Tỉnh Sơn La
Điểm Trường Tiểu Học Sum Pàn – Tỉnh Sơn La
NHP88 – Hầu Thị Chấu – Thôn Nà Sài, Hà Giang
Điểm Trường Mn Thôn Sán Trá- Yên Bái
Điểm trường Huổi Máu – MN Khong Hin – Điện Biên
Điểm trường Phai Bây – Trường MN Hữu Lân – Tỉnh Lạng Sơn
Trường MN Mường Đun – Thôn Loọng Phạ – Tỉnh Điện Biên
NHP111 – Thạch Vũ – Ấp Đồng Tâm A – Tỉnh Cà Mau
Điểm trường TH & THCS Thôn Tháp Cái – Trường TH THCS Viễn Sơn – Tỉnh Yên Bái
Điểm trường MN Thôn Tháp Cái – Trường MN Viễn Sơn – Tỉnh Yên Bái
NHP101 – Kim Thị Xuân Mai – Ấp Cơi 5B, Cà MauTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả