Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 20/8/2022 đến ngày 31/8/2022

Hoàng Hoa Trung 12-09-2022
Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án trong tuần từ ngày 20/8/2022 đến ngày 31/8/2022:
Bao gồm 13 công trình đồng loạt xây dựng trên khắp cả nước
( Chi tiết xem từng ảnh )
1. Điểm trường Seo Phìn, Lai Châu
2. ĐIểm trường Nậm Tiến 1, Lai Châu
3. Điểm trường Nậm Pì, Lai Châu
4. Điểm trường Pốn Thành Công, Thanh Hóa
5. Điểm trường Keo Lôm 2, Điện Biên
6. Điểm trường Tà Là Cáo, Điện Biên
7. NHP em Vàng Thị Vũ, Lai Châu
8. Điểm trường Nậm Pẻ, Lai Châu
9. Điểm trường Phiêng Páng, Điện Biên
10. Điểm trường An Úy, Lai Châu
11. ĐIểm trường Suối Lư, Điện Biên
12. Điểm trường Keo Lôm, Trung Tâm, Điện Biên
13. NHP em Hồ Văn Tỏa, Quảng Ngãi
——————————
Bên cạnh đó, dự án có các dự án góp:
1. Góp lẻ trường tại: https://goptruongle.sucmanh2000.com/
2. Góp lẻ cầu tại: https://cauhanhphuc.sucmanh2000.com/
3. Góp lẻ nhà hạnh phúc tại: https://nhahanhphuc.sucmanh2000.com/
4. Góp lẻ xây trường Kenya tại: https://kenya.sucmanh2000.com
Trong trường hợp, công ty hoặc cá nhân muốn góp gạch xây trường có thể liên hệ sdt / Zalo 0975302307 Hoàng Hoa Trung
1. Điểm trường Seo Phìn, Lai Châu
2. ĐIểm trường Nậm Tiến 1, Lai Châu
3. Điểm trường Nậm Pì, Lai Châu
4. Điểm trường Pốn Thành Công, Thanh Hóa
5. Điểm trường Keo Lôm 2, Điện Biên
6. Điểm trường Tà Là Cáo, Điện Biên
7. NHP em Vàng Thị Vũ, Lai Châu
8. Điểm trường Nậm Pẻ, Lai Châu
9. Điểm trường Phiêng Páng, Điện Biên
10. Điểm trường An Úy, Lai Châu
11. ĐIểm trường Suối Lư, Điện Biên
12. Điểm trường Keo Lôm, Trung Tâm, Điện Biên
13. NHP em Hồ Văn Tỏa, Quảng NgãiTiến độ xây dựng

Danh mục cập nhật tiến độ xây dựng theo từng TUẦN

Xem tất cả